Potencialni uporabniki

Potencialni uporabniki

Tukaj najdete informacije o tem katere storitve vam ponuja agencija EBA, kakšni so stroški uvedbe in uporabe sistema EBA, kakšni so prihranki v primerjavi s papirnim poslovanjem, katere poslovne procese lahko podpremo s sistemom EBA v podjetju, katere funkcionalnosti vsebuje sistem EBA ter kaj potrebujemo za pričetek elektronskega poslovanja s sistemom EBA.

Pomoč uporabnikom

Pomoč uporabnikom

Tukaj obstoječi uporabniki najdete zadnjo verzijo navodil za delo s programskim paketom EBA, konkretna navodila za delo z večjimi trgovskimi poslovnimi sistemi, nove izdaje programske opreme, novosti vključene v posamezne izdaje programske opreme, ...

Integracija EBA in ERP

Integracije

Ta stran je namenjena integratorjem, ki bodo sistem EBA povezali s svojim poslovno informacijskim sistemom (ERP). Na tej strani se nahajajo navodila za namestitev testnega sistema EBA, njegovo konfiguracijo, opis sestavnih komponent sistema, specifikacije programskega vmesnika COM za tesnejšo povezavo sistema EBA z ERP sistemom, specifikacije za povezavo sistema EBA z ERP sistemom preko izmenjevalnih datotek ali izmenjevalnih tabel, specifikacije formatov/standardov za izmenjavo podatkov med sistemom EBA in ERP sistemom.

Strateška partnerstva

Partnerstva

NOVA stran s seznamom EBA partnerjev - implementatorjev, ki vam za sistem EBA nudijo podporo, sprejemajo naročila za dodatne funkcionalnosti v programu, sistem EBA integrirajo z ERP sistemom, ipd.
Podjetja, ki želijo postati EBA partner - implementator, tu najdejo informacije, kakšni so pogoji in obveznosti bodočih partnerjev.