Navodila za namestitev sistema EBA


Na tej strani se nahajajo navodila za namestitev novega sistema EBA. Če imate sistem EBA že nameščen in ga želite le posodobiti, sledite tem navodilom.

Sistem EBA v vašem podjetju lahko po veljavnem ceniku namestijo strokovnjaki agencije EBA in po tem izvedejo šolanje uporabnikov.

Obstaja tudi možnost, da si podjetje samo namesti sistem EBA, za kar sledijo navodila.
Za namestitev sistema EBA potrebujete:

- bazo - podatkovni strežnik (Pred namestitvijo se s svojimi informatiki ali agencijo EBA posvetujte, katero vrsto podatkovne baze boste uporabljali. Priporočamo PostgreSQL),

- uporabniški program EBA (EBA klient) in

- (opcijsko) EBA Samodejnik - strežniški del sistema, ki skrbi za avtomatizacijo določenih procesov, kot je proženje funkcije pošlji / prejmi, avtomatska izdelava inkrementalnih varnostnih kopij, avtomatski uvoz in izvoz podatkov za komunikacijo z drugimi programskimi sistemi.Možni načini namestitve:

- strežniška namestitev - najbolj razširjena v podjetjih z več uporabniki. Vse, kar se tiče sistema EBA, se namesti na strežnik. Po delovnih postajah se nastavi bližnjico do programa. Vzdrževanje in nadgrajevanje sistema je lažje, saj se izvede samo na strežniku.

- lokalna namestitev - se uporablja v podjetjih, kjer je samo en uporabnik. Celoten sistem skupaj z bazo se namesti na uporabnikov računalnik, namesto na strežnik.

- mešana namestitev - kombinacija strežniške in lokalne namestitve. Celoten sistem je nameščen na strežnik, po posameznih delovnih postajah pa se klient namesti še lokalno. Uporablja se v primerih, ko je mreža med bazo in programom EBA počasna, ali za mobilne uporabnike, ki imajo klient na svojem prenosnem računalniku.
Postopek namestitve


Namestitev na računalnik morate opraviti kot Administrator v programu Windows.


1. Z uradne spletne strani agencije EBA presnamete namestitveno datoteko zadnje verzije programa EBA

Presnamete zadnjo verzijo programa EBA2. Z mesta, kamor ste shranili, zaženete namestitveno datoteko

Poženete namestitveno datoteko programa EBA3. Izberete jezik namestitve

Jezik, ki ga izberete ob namestitvi, je potem privzeti jezik uporabniškega vmesnika programa EBA. To lahko kadarkoli spremenite v meniju Pomoč > Jezik. 

Izberete jezik namestitve4. Sledite navodilom namestitvenega čarovnika


V prvem koraku namestitve kliknete gumb "Naprej"
Namestitev - 1. korak


V drugem koraku izberete komponente za namestitev. Če boste uporabljali licenco EBA+ ali Workflow, je kljukica pri komponenti "EBA+" obvezna.

Namestitev - 2. korak


V tretjem koraku izberite mesto namestitve ali pustite navedeno privzeto pot. V izbrano lokacijo se bo namestil samo program EBA, bazo lahko namestite ločeno na drug disk ali drug računalnik.

Namestitev - 3. korak


V četrtem koraku kliknete gumb "Namesti"

Namestitev - 4. korak


Počakajte, da se postopek namestitve zaključi

Namestitev - 5. korak


Po dokončani namestitvi:

- vpišite podatke za povezavo na bazo, če je baza že ustvarjena

ALI

- preskočite ta korak, če bazo morate še ustvariti - kliknite gumb "Naprej".

Namestitev - 6. korak


Če ste v prejšnjem koraku nastavili podatke za povezavo z bazo ali jih želite nastaviti sedaj, kliknite gumb "Dokončaj".
Če programa EBA še ne želite zagnati, odstranite kljukico pri "Zaženi EBA X.X.X" (X.X.X predstavlja verzijo, ki ste jo pravkar namestili) in kliknite gumb "Dokončaj".

Namestitev - 7. korak


Postopek namestitve je končan.


Program EBA lahko kadarkoli zaženete z namizja, kjer se je ustvarila bližnjica

Zaženemo program EBA z namizja


Sedaj morate pripraviti program EBA, da se bo povezal na izbrano podatkovno bazo.

Če uporabnika za bazo že imate, sledite navodilom za kreiranje baze.

Če uporabnika za bazo še nimate, sledite navodilom za kreiranje uporabnika za bazo.

Namestitev EBA Samodejnika


Z lokacije, kamor ste shranili, zaženite namestitveno datoteko EBA Samodejnika

Poženete namestitveno datoteko programa EBA Samodejnik / Automation


Sledite navodilom namestitvenega čarovnika. Postopek je enak namestitvi EBA klienta.LAST_UPDATED2