Hitri vodiči za uporabnike

Hitri vodiči za upravitelje

Teme pomoči

Integracije

Notranja pravila

OBVESTILO:
Spodaj navedena Notranja pravila niso več veljavna, v primeru, da želite pravila akreditirati mora podjetje izvesti akreditacijski postopek pri Arhivu RS. Pravila objavljena na tej spletni strani lahko služijo le kot predloga.Vzorčna notranja pravila za varstvo gradiva v sistemu EBA

Enotna pravila za varstvo gradiva so del vzorčnih notranjih pravil, ki podjetjem omogočajo enostavno uvedbo dokumentnega sistema EBA - programskega paketa za celovito elektronsko poslovanje - za upravljanje z dokumentarnim gradivom in s tem izpolnjevanje predpisov s področja varstva osebnih podatkov in varstva gradiva (elektronska hramba). V ta namen so v skladu z ZVDAGA vzorčna notranja pravila (ta politika in drugi dokumenti) tudi potrjena pri Arhivu RS.


Podjetje lahko prevzame ta pravila in jih uporablja pri svojem poslovanju s sistemom EBA. S tem so vse formalnosti urejene, stroškov pa ni.

Zasebna podjetja

Vzorčna notranja pravila lahko prevzamejo zgolj mikro, majhna, srednja in velika podjetja, ki niso nosilci javnih pooblastil.

Za prevzem teh pravil presnamite dve sledeči datoteki, ki jih natisnete, preberete, izpolnete, podpišete in predpišete v podjetju (uporabnike zavežete k njim).


Datoteke:
Javni sektor

Za javni sektor se notranja pravila uporabljajo zgolj za dokumentarno gradivo in ne tudi za arhivsko gradivo. RedIT se za arhivsko gradivo namreč ne more uporabiti.


Datoteke:
Vzorčna notranja pravila so del sistema RedIT, podjetja PERENIČ SVETOVANJE d.o.o., s katerim poslovno sodelujemo.


OPOMBA:
S sprejemom tega sklepa delo seveda še ni končano, temveč se šele zares začenja. Zagotoviti morate, da bo vaše podjetje res izpolnjevalo vzorčna notranja pravila.

Oba dokumenta hranite v podjejtu - ni potrebno pošiljati na Arhiv RS, saj so pravila že potrjena.Za javni sektor se notranja pravila uporabljajo zgolj za dokumentarno gradivo in ne tudi za arhivsko gradivo. RedIT se za arhivsko gradivo namreč ne more uporabiti.