Okoljske spremenljivkeSpremenljivka
Možne vrednosti
Privzeta vrednost
{tip Primer vrednosti spremenljivke::C:\Oracle10forEBA}ORACLE_HOME{/tip}
Pot na datotečnem sistemu
(je ni)
{tip Primer vrednosti spremenljivke::SLOVENIAN_SLOVENIA.EE8MSWIN1250}NLS_LANG{/tip} Pot na datotečnem sistemu(je ni)
{tip Primer vrednosti spremenljivke::C:\Oracle10forEBA\NETWORK\ADMIN}TNS_ADMIN{/tip}Pot na datotečnem sistemu(je ni)
{tip Primer vrednosti spremenljivke::C:\Oracle10forEBA\BIN;%PATH%}PATH{/tip}Pot na datotečnem sistemu(je ni)

{tip Opis::Web service engine

gsoap - Qt knjižnica za web service. Uporabimo za certifikate iz EBA hrambe certifikatov.

winhttp - Windows hramba certifikatov. Uporabimo, kadar je certifkat v Windows hrambi ali na pametni kartici.}EBA_WS_ENGINE{/tip}

gsoap / winhttp 
gsoap
EBA_CONNECTION_TREE_DISABLEDtrue / falsefalse
EBA_CATALOG_NEWLINE_SEP

{tip Opis::Način komunikacije s skenerjem}EBA_TWAIN_ENGINE{/tip}twain / wiatwain
EBA_TWAIN_FEEDER

{tip Opis::EBA bo nastavitve skeniranja prepustila skenerjevemu vmesniku. Najpogosteje se uporablja s Kodakovimi skenerji. V primeru da je spremenljivka nastavljena na "true", morate v nastavitvah skenerja zagotoviti, da bodo slike skenirane s 300 DPI, črno-belo.}EBA_TWAIN_USE_DEFAULT_RES{/tip}true / falsefalse
POPPLER_EXECUTABLE

POPPLER_PORT

{tip Opis::Vrata, na katerih posluša EBA Printer}EBA_PRINTER_PORT{/tip}(številka vrat)9045
{tip Opis::Tiskanje poteka s pomočjo Adobe Acrobat Readerja}EBA_PRINT_WITH_ACROBAT{/tip}true
false
EBA_INTEGRATION

{tip Opis::Onemogoči štetje dokumentov po mapah}EBA_FOLDER_COUNTS_DISABLED{/tip}ture / falsefalse
{tip Opis::Interval osveževanja - štetja dokumentov po mapah, v mili sekundah. 10.000 = 10 sekund. Primer: EBA_FOLDER_COUNT_INTERVAL=10000}EBA_FOLDER_COUNT_INTERVAL{/tip}


(število milisekund)10000
EBA_FOLDER_SYNC_COUNTS

EBA_FOLDER_STORED_COUNTS

{tip Opis::SQL niti. Kliknete eno mapo, greste v drugo mapo, osveževanje prve pa v ozadju še vedno poteka. Več SQL poizvedb se izvaja na enkrat.}EBA_SQLTHREAD{/tip}enabled / disabled
enabled
{tip Opis::Število OCR niti. Na koliko straneh hkrati naj se vrši OCR prepoznava. Program privzeto dela s toliko nitmi, kot ima računalnik procesorjev, oz. jeder.}EBA_OCR_THREADS_COUNT{/tip}(celo število)

{tip Opis::Pogled map v pisarni uporabnika.

Privzeti pogled v novejših verzijah so mape: Vhodni / Izhodni / Interni.

Standardni pogled je stari pogled in se ne vzdržuje več. Prikaz map: Prejeto / Priprava / Odprema / Izdano}EBA_OFFICE_FOLDER_VIEW{/tip}

(prazno) / standard(prazno)
{tip Primer::49}EBA_BARCODE_SCAN_WIDTH{/tip}
(celo pozitivno število)

{tip Primer::-10}EBA_BARCODE_BW_IMBALANCE{/tip}
(celo pozitivno ali negativno število)

{tip Opis::Način tiskanja PDF dokumentov.}EBA_PDF_PRINT_ENGINE{/tip}(brez) / acrobat / splash / arthur / raster
(prazno)

{tip Opis::Možnost avtomatske ponastavitve komentarjev na dokumentu, brez da program vpraša uporabnika, če to želi storiti.

auto_adjust_resize: Pomeni, da bo program avtomatsko razporedil komentarje na dokumentu tako, da se ne bodo prekrivali in da bodo prikazovali celotno vsebino in avtomatsko shranil sprememb

auto_adjust_resize_reset: Pomeni, da bo program avtomatsko razporedil komentarje na dokumentu tako, da se ne bodo prekrivali in da bodo prikazovali celotno vsebino in ponastavil komentarje, da bodo prikazovali naslovno vrstico in avtomatsko shranil spremembe.}EBA_COMMENTS_OPTIONS{/tip}

(prazno)
auto_adjust_resize
auto_adjust_resize_reset
(prazno)
{tip Opis::Pomeni, da bo program ob spremembi velikosti komentarja pokazal namig, da za boljšo berljivost spremenite povečavo dokumenta, namesto povečavo komentarja.}EBA_COMMENTS_SHOW_RESIZE_TIP{/tip}true / false
false
{tip Opis::Omogoči stari način posredovanja dokumentov - dovolj je, če je označena vrstica z uporabnikom, ni treba, da je pred uporabnikom kljukica, da potrdite dialog za posredovanje.}EBA_ORGANIZATION_DIALOG_CHOOSE_SELECTED{/tip}true
false
{tip Opis::Ponovno omogoči - prikaže stolpec "Dostop" v dialogu za posredovanje dokumenta.}EBA_SHOW_GROUPS_COLUMN{/tip}true
false
{tip Opis::V primeru težav pri podpisu / parafiranju dokumentov se uporabi ta spremenljivka, s katero se omogoči drug način uporabe certifikata. Uporabi se, kadar je certifikat v Windows hrambi certifikatov ali na pametni kartici.}EBA_DEFAULT_CRYPTO_LIB{/tip}(prazno) / mscrypto(prazno)
{tip Opis::Z vrednostjo spremenljivke "disabled" se globalno izklopi funkcionalnost modrih zaznamkov.}EBA_BLUE_BOOKMARKS{/tip}enabled / disabledenabled
{tip Opis::Čas do timeout pri povezovanju na agencijo.}EBA_WS_RECV_TIMEOUT{/tip}(čas v sekundah)0


Za dodaten opis in primere uporabe se z miško postavite na ime okoljske spremenljivke. 


LAST_UPDATED2