Dnevnik sprememb v sistemu EBA - do verzije 2.15.8


EBA - 2.15.8 (Izdana 28.12.2012)
===============================
- Popravljeno: Signal onDataLoaded se v skenirnici ne proži
- {tip Podpora za MySQL - samo pri zunanjih bazah::Implementiran aplikacijski driver; limit, konkatenacija, definicije tabel (za uporabo pri prenosih tabel, createTable, readTableData, ....)}Podpora za MySQL{/tip}
- {tip V skipte dodana signala::onBeforeDocumentSent <br />onAfterDocumentSent}Dodan signal ob pošiljanju dokumentov v skripte{/tip}
- {tip Primer::V poljih na vsebini dokumenta omogočeno, da program samodejno izračuna aritmetične izraze. Npr. če napišem 1+2 se v polje samodejno izračuna in vnese vrednost 3.}Dodana možnost izračunanjavnja iz teksta ob vnosu podatkov na dokumentu{/tip}
- Odločanje za predlogo v zajemu ob ročni izbiri tipa dokumenta
- Popravljeno: Na odprti klasifikaciji se ne da narediti vrhnje mape
- V skriptah dodan API za obveščanje
- Popravljeno: V primeru podatka v predlogi za spremni list se vrednost nastavi, status pa je še vedno rdeč

[8 zadev]


EBA - 2.15.7 (Izdana 17.12.2012)
==============================
- [nova funkcionalnost] Dodan signal v skenirnici: onBeforeRecognizeDocument
- [nova funkcionalnost] Ponovna povezava na bazo ob prekinitvi povezave
- Popravljeno: Če se skenira zelo veliko slik, je skeniranje vedno bolj počasno
- Popravljeno: Na prejetem živem dokumentu od enkratnega partnerja je obvestilo, da se predloga ne bo naredila
- Popravljeno: Ko v skenirnici na signalu spremnega lista nastavim pošiljatelja se program nepričakovano zapre
- Prilagojeno: Polja, ki so v predlogi in niso več dovoljena, naj se ne postavijo na dokument
- Popravljeno: Obvezna polja se pri zajemu podvajajo
- Popravljeno: EBA klient se po avtomatski nadgradnji ne zažene
- Popravljeno: Na Oraclu, če preklopim pogled na "Vsi dokumenti z dostopom", začne RAM naraščati v nedogled
- Popravljeno: Če se skenira velik dokument, npr. 200 strani, RAM zelo naraste in se potem ne sprosti
- Popravljeno: Ob odpiranju naročilnice se program zruši
- Prilagojeno: Ko je skeniranje aktivno, je preprečen preklop na Pakete in novo skeniranje ali uvoz

- {tip Dialog za dostop::... sedaj prikazuje kdo ima dostop do izbranega dokumenta in kdo ne, menija "Dodeli dostop" in "Odvzemi dostop" na desnem kliku sta združena v enega - "Uredi dostop"}Prilagojeno: Dialog za dostop{/tip}
-
{tip Skripte: dve dopolnitvi::- addConfirmError() - ima nastavitev, da napako izbrišeš ali pa da ostane message (modra lučka)
- callback pri izbiranju podatkov za OCR iz dialoga ima možnost dodati podatke ali pa jih odstraniti}Skripte: dve dopolnitvi{/tip}

- Popravljeno: OCR ne prepozna predloge, če pritisnem F10 pa jo

- Popravljeno: Napačen prikaz povezav v seznamu
- Popravljeno: Napačen zapis sledi ob tiskanju dokumenta iz hrambe
- Popravljeno: Tiskanje PDF
- Popravljeno: Pošiljanje emailov prek samodejnika ne deluje kadar je potrebna avtentikacija
- Popravljeno: Ko v skripti na hitro odpremo veliko capture dialogov, mupdfdump začne neprimerno delovati
- Prilagojeno: GUI izboljšave
- Popravljeno: Odvečna "prazna" povezava pri povezovanju dokumenta iz zajema
- Popravljeno: Iskanje po enoti sheme organizacije najde tudi dokumente, ki naj jih ne bi
- Popravljeno: Tiskanje dokumentov z bližnjico CTRL + P
- Popravljeno: Uporabnik lahko dokument, za katerega mu je bil odstranjen dostop, v Mojem dnevniku še vedno odpre
- Popravljeno: Klasifikacija: mape ki so vozlišča prikazujejo v agregacijskem paneli na desni strani vedno 0 za štev. dokumentov
- Popravljeno: V skenirnici se v datumsko polje ne da pisati
- Popravljeno: Kadar skeniramo dokument, ki nima spremnega lista, se program nepričakovano zapre

- {tip Vrnjeni akciji za izvoz::Akciji "Označi za izvoz" in "Prekliči izvoz" sta vidni, če je v sistemu nastavljen izvoz dokumentov}Prilagojeno: Vrnjeni akciji za izvoz{/tip}
[29 zadev]EBA - 2.15.6 (Izdana 19.11.2012)
==============================
- Popravljeno: Skenirnica in zajem: obvezni podatki na spremnem listu v primeru multi-company postavitve niso vidni v zavihku "Podatki"
- Popravljeno: Spreminjanje podatkov na dokumentu, spreminjanje smeri
- Popravljeno: Urejanje - brisanje podlog
- Popravljeno: Dokumente, ki so na delovnem mestu, je iz seznama mogoče parafirati, čeprav niso prevzeti
- Prilagojeno: TEST watermark za skenirane dokumente narediti dovolj prosojen, da se vidi kaj je na dokumentu
- Popravljeno: Obveščanje po mailu ob pošiljanju izhodnih in internih dokumentov iz skenirnice ne deluje
- Popravljeno: Pravilo ob nastanku: ko je dokument posredovan iz skenirnice, se ne odebeli - se ne označi kot neprebran

[7 zadev]EBA - 2.15.5 (Izdana 12.11.2012)
- Prilagojeno: Na spremnem listu v "niz znakov Baza podatkov" je dropdown preozek
- Popravljeno: V hrambi se ne dodeli dostop, če dela preko scriptworkerja
- Prilagojeno: Pri odpiranju dokumenta dodan progressbar
- Popravljeno: Kadar preko e-pošte pošljem dokument s priponko, ki ima enako ime kot je predmet+".pdf" se priponka dokumenta ne pošlje
- Novo: Dodan pogoj za vir v pravilih
- Popravljeno: SQL napake na Oracle bazi ob zapisu podatkov v FTS index
- Popravljeno: Na MSSQL če je na spremnem listu izpolnjen datum, pride do napake pri pošiljanju dokumenta v vložiščeEBA - 2.15.4 (Izdana 4.11.2012)
==============================
- [nova funkcionalnost] GUI spremembe
- [nova funkcionalnost] Nove metode na COM Document
- [nova funkcionalnost] Nova funkcija na COM-u, ki vrne razmerje prostega pomnilnika
- [nova funkcionalnost] Barkode: dodajanje barkod na sliko ali PDF ob zajemu / skeniranju dokumenta
- [nova funkcionalnost] V skriptah na scriptdocument dodana metoda sendInternalNotifyDefault
- [nova funkcionalnost] Dodana signala onBeforeDocumentInserted in onAfterDocumentInserted
- [nova funkcionalnost] E-obrazci: razne novosti
- [nova funkcionalnost] Debug logiranje na ScriptWorkerju
- [nova funkcionalnost] COM: login1 funkcija se vedno prijavi, tudi če je nekdo drug že prijavljen pod tem imenom
- [nova funkcionalnost] COM: dodatni metodi za nastavitev printerja in reset printerja
- [nova funkcionalnost] Okno za zajem opozori o neshranjenem dokumentu
- [nova funkcionalnost] COM: na EBASession dodana metodo, ki pove ali je uporabnik aktiviral GUI
- [nova funkcionalnost] COM: nov signal na EBASession
- Popravljeno: V skripti na dokumentu v skenirnici in zajemu metoda connections ne dela
- Popravljeno: Auto updater pri vklopljenem UAC
- Popravljeno: Privzet podatek na spremnem listu se zgubi
- Prilagojeno: Ob uvozu PDF-ja v skenirnico, se mora izvesti OCR
- Popravljeno: Ko polje postavim na drugo stran po končanem OCR-u druge strani dokument fokus skoči na vrh seznama dokumentov
- Prilagojeno: Pri večstranki predlogi ne gre OCR-ati naslednjih strani in ne uporabi predloge
- Popravljeno: Če imam na spremnem listu v "niz znakov baza podatkov" izbrana polja napisana s predpono tabele, inline search ne dela
- Popravljeno: V skripteh na izhodnem dokumentu, ki ga dobim iz viewerja je na receiverEntry externId in shortName prazen
- Popravljeno: Po končanem OCR se prej kot v minuti odjavimo in spet prijavimo: po eni minuti se program nepričakovano zapre
- Popravljeno: Debugiranje projektov
- Popravljeno: Izvoz v PDF nepričakovano zapre program
- Popravljeno: Dostopi in skupine ob verzioniranju
- Popravljeno: Odklasificiranje ne deluje
- Popravljeno: Zavračanje
- Skripte: dodana možnost, da ob novi verziji kopiramo FTS index
- Popravljeno: Počasno delovanje prek EBA sql proxy kadar je baza na hostingu
- Popravljeno: Skenirnica: pohitreno skeniranje
- Popravljeno: FTS iskanje po besedilu, ki ga prepozna OCR na skeniranih dokumentih
- Popravljeno: Threaded counters: kadar več niti dela v skenirnici se counterji ne proži vedno
- Prilagojeno: Vhodna mapa "Drugo" je prikazana samo če v njej obstajajo kakšni dokumenti
- Popravljeno: OCR: grey matter avoidance
- Popravljeno: Kopiranje seznama dnevnika pošte
- Popravljeno: Addresbbok - za poslovne enote ne upošteva pogojev iz skriptnega search callback-a
- Popravljeno: Spreminjanje emaila v imeniku
- Popravljeno: Spremni list iz predloge
- Popravljeno: Včasih na zajemu klasifikator ne prepozna
- Popravljeno: Pravila: vračanje po poti dokumenta ne dela
- Popravljeno: Dodajanje strani v zajemu ne deluje
- Popravljeno: V seznamu ne prikzuje pravega števila povezanih dokumentov
- Popravljeno: Pravila pri nadomeščanju
- Prenos napak na dokumentu nazaj v skenirnico ali zajem
- Popravljeno: Pri povezanih dokumentih je neomejeno gnezdenje v seznamu
- Popravljeno: Optimizirana obdelava velikega števila dokumentov
- Popravljeno: Počasna prijava na MS SQL
- Popravljeno: Spreminjanje podatkov na izhodnih in internih podpisanih dokumentih
- Popravljeno: Pomanjklivo prepoznavanje barkod
- Prilagojeno: Odstranjena akcija Potrdi na dokumentu
- Popravljeno: Zavrnitev dokumenta - nepričakovano zaprtje programa
- Prilagojeno: opcija za prestavljanje uvoženih slik sedaj privzeto ni vklopljena
- Popravljeno: Reset seznama ob ponovnem iskanju
- Prilagojeno: Obvezni in dovoljeni podatki v skenirnici in zajemu iz spremnega lista
- Prilagojeno: Spreminjanje podatkov: možnost spreminjanja smeri dokumenta
- Skripte: application.lastError
- Popravljeno: Ko v tabelo vnesem več vrstic kot je vseh polj na spremnem listu, skriptno računanje v tabeli neha delati
- Popravljeno: Obvezna polja na spremnem listu se ne napolnijo iz predloge
- Popravljeno: Ročno vpisan predmet dokumenta se ne shrani
- Popravljeno: Urejanje pravic na več delovnih mestih hkrati
- Večvrstično polje na spremnem listu
- Popravljeno: pošiljanje dokumenta v vložišče iz skenirnice in zapis FTS podatkov
- Popravljeno: Iskanje: med kriteriji se ne vidijo polja spremnih listov
- Popravljeno: Tiskanje landscape dokumentov na EBA Printer
- Popravljeno: Ob nastanku dokumenta se vedno nastavi pošiljatelj na enkratni partner
- Popravljeno: ob spremembi smeri dokumenta v zajemu se program nepričakovano zapre
- Popravljeno: Napaka pri odpiranju dokumenta
- Popravljeno: V zajemu pri kopiranju internih dokumentov ne prepiše lastnika
- Popravljeno: V hitrem iskanju akcija kopiraj in poveži ne pokaže povezav
- Popravljeno: Faksimile je popačeno prikazan
- Popravljeno: Obveznost podatkov v tabli na obrazcu
- Popravljeno: Odstrani zaključitev ne osveži seznama
- Popravljeno: Trigger na spremnem listu se proži dvakrat, čeprav je v nastavitvah določeno, da se lahko proži le enkrat
- Popravljeno: Odjava uporabnika v administraciji
- Prilagojeno: V pravilu na dokumentu dodan pogoj "trenutni uporabnik je avtor dokumenta"
- Popravljeno: Če s skripto dam na dokument barkodo, je barkoda narisana brez teksta
- Prilagojeno: Akcija na dokumentu (viewerwindow) ki spremeni status dokumenta
- Popravljeno: če na spremnem listu hitro tipkam v "niz znakov Baza podatkov" se program nepričakovano zapre
- Popravljeno: preko e-pošte poslanemu dokumentu se povozi status po akciji pošlji / prejmi
- Novo: Skrij stolpec
- Spremni list: samodejno polje; tip podatkov za prikaz
- Popravljeno: Ko naredim nov obrazec in shranim, vsebinskih podatkov ni v seznamu
- Popravljeno: Capture & skenirnica: če imam obvezna polja in zamenjam smer
- Popravljeno: Odpiranje PDF dokumenta
- Popravljeno: Funckija userAccessOnDocument ne vrne pravilno dostopov
- Popravljeno: Popdisovanje s faksimilom iz seznama
- Popravljeno: Capture & skenirnica: predloga spremnega lista
- Prilagojeno: Onemogočeno, da lahko vzameš staro verzijo dokumenta iz hrambe
- Popravljeno: Viewerwindow: trenutni dokument je nova verzija iz odložišča ne deluje
- Popravljeno: Skenirnica: kreiranje novih predlog za vsako ko naredim nov dokument ali novo verzijo
- Prilagojeno: Ob vlaganju ali povezovanju dokumentov popraviti datum zadnje spremembe vsem udeleženim dokumentom
- Popravljeno: Lokalni scriptworker ne naloži internih skript
- Prilagojeno: Skenirnica: predloge za enkratne partnerje se ne naredijo
- Popravljeno: Vračanje dokumenta v odpremo javi čudno napako
- Popravljeno: Vložen dokument ne izgine s seznama, če je vzet iz hrambe
- Popravljeno: Spreminjanje podatkov
- Popravljeno: Moj dnevnik: ne najde vseh dokumentov
- Popravljeno: Ob skeniranju se ne dodeli EAD številka
- Popravljeno: Skenirnica: modra lučka v podatkih čeprav podatek ni vnešen
- Popravljeno: RpcCall argumenti ne pridejo čez do workerja na strežniku

- Popravljeno: V skenirnici vrednosti na spremnem lstu izginejo
- Popravljeno: Pošiljanje velikih dokumentov iz skenirnice v vložišče je počasnoEBA - 2.14.6 (Izdana 29.5.2012)
==============================
- [nova funkcionalnost] Verzioniranje z odprtega dokumenta
- [nova funkcionalnost] Priponka na dokument
- [nova funkcionalnost] Urejanje predloge za spremni list v skenirnici in zajemu narediti tako kot na živih dokumentih
- [nova funkcionalnost] Prenos dokumentov
- Novo: Rokovanje z dnevniškimi (log) datotekami
- Novo: Synchronizer ini split
- Popravljeno: Uporabnik na podpodjetju iz vložišča posreduje nekomu in dokument ostane tudi v vložišču
- Popravljeno: Pošiljanje obvestil če poštni strežnik zahteva avtentikacijo
- Popravljeno: Nepričakovano zapiranje programa ob kliku na [Skeniraj] in hkratnem zagonu skripte s scritpworkerjem
- Popravljeno: V izjemnih primerih se v skenirnici pri skenirnaju izgubi / ne shrani paket
- Popravljeno: V skrbništvu ni možno brisati internih dokumentov
- Popravljeno: Ko neprebran dokument vložim v zadevo, se števec neprebranih dokumentov na mapi ne popravi
- Popravljeno: Počasno posredovanje večjega števila dokumentov
- Popravljeno: nepričakovano zapiranje programa v Administraciji spremnega lista
- Popravljeno: Nepričakovano zaprtje programa pri spreminjanje podatkov podpisanega dokumenta in klicu save() prek COM vmesnika
- Popravljeno: Databasecombobox na spremnmem listu
- Popravljeno: Počasno jemanje dokumenta iz hrambe na MS SQL
- Popravljeno: V urejanju pravil, kadar potegnem praavilo v grupo in potrdim, se to ne shrani
- Popravljeno: Avtor ne more odstraniti dostopov
- Popravljeno: Kadar v skenirnici ali zajemu iz skript nastavim prejemnika, se prejemnikov email ne nastavi
- Popravljeno: nepričakovano zaprtje programa pri odpiranju priponke dokumenta, ki se ga zavrača
- Popravljeno: Detajli ob napaki samodejnika se ne pošljejo po e-mailu
- Popravljeno: Če želim v urejanju pravil nastaviti akcijo "izpolni spremni list" in spremni list ni definiran, se program nepričakovano zapre
- Popravljeno: Komentarji: od dokumenta do dokumenta različne velikosti in pisave
- Popravljeno: Pošiljanje dokumentov preko elektronske pošte preko agencije
- Popravljeno: Izbrana cela tabela spremnega lista
- Popravljeno: Skupine na dokumentu se ne odstranijo
- Popravljeno: Zapomni si zadnjo klasifikacijo ne deluje
- Popralvjeno: Skenirnica in zajem: ko poskeniran dokument razbijem na več delov novi dokumenti dobijo nov datum
- Popravljeno in prilagojeno: Prijava v sistem in oddaljena odjava. Ukinjena oddaljena odjava prek samodejnika. Odjava sedaj deluje le direktno prek baze.
- Prilagojeno: Onemogočena izbira tiskanja samo komentarja
- Prilagojeno: Dolžina zadeve dokumenta je omejena na 1000 znakov
- Prilagojeno: Odstranjen meni v administraciji: "Nastavitve hrambe" in gumb "Predogled" na viewerwindowu
- Prilagojeno: Naslov za povezavo na automation server se upošteva samo iz nastavitve, shranjene v bazi (ne tudi v ini datoteki)
- Prilagojeno: Obveščanje uporabnikov
- Prilagojeno: Installer ima sedaj tudi korak za izbiro ini datoteke; installer sedaj privzeto registrira tudi protokol za odpiranje EBA dokumentov
- Prilagojeno: Prijava v sistem: dodano extra logiranje za prijavo / odjavo
- Prilagojeno: Skripte: Perodične skripte na automationu se ne izvajajo, če je projekt onemogočen
- Prilagojeno: Omejitev zadetkov na LOV in addressbooku
- ODBC LOV: no limit clause

[40 zadev]EBA - 2.14.5 (Izdana 3.5.2012)
==============================
- [nova funkcionalnost] Možnost uvoza txt datotek v skenirnico
- Novo: Property maxLength na LineEdit, minimum in maximum na IntegerEdit in DecimalEdit
- Prilagojeno: Pošiljanje po emailu: vedno PDF (tiff slike se pred pošiljanjem pretvorijo v PDF)
- Prilagojeno: V hrambo in iz hrambe naj igonirira obstoječe FTS podatke
- Prilagojeno: Pošiljanje zavrnitve preko elektronske pošte (priponka, ki je zavrnjen dokument, se pošlje v PDF obliki)
- Prilagojeno: Samodejno posodabljanje baze podatkov (V primeru, da je potrebna posodobitev baze, mora uporabnik v dialogu to potrditi, sicer se program zapre)
- Prilagojeno: Filtiranje po klasifikaciji deluje po kodi in opisu
- Prilagojeno: Zaklepanje uporabnika za prijavo
- Prilagojeno: Skenirnica in zajem: datum nastanka (interni dokumenti) & brisanje dokumenta
- Prilagojeno: Posredovanje na oddelek
- Prilagojeno: Ko se zajetemu dokumentu nastavi smer: vhodno, izhodno ali interno je to eksplicitno glede na partnerja
- Prilagojeno: Dnevnik prejete in izdane pošte: ni prikaza vsebinskih podatkov če vklopim tip dokumenta
- Popravljeno: Če na spremnem listu v "Niz znakov baza podatkov" vpišeš query z aliasi polj, se imena polj ne parsajo ok
- Popravljeno: Skeniranje brez OCR, potem F10 in ne prepozna predlog, če še enkrat F10 pa je ok
- Popravljeno: Če imam povezave na dokument in naredim novo verzijo se na MS SQL pojavi SQL napaka
- Popravljeno: Hitro iskanje v skenirnici ne upošteva vloge "Splošno iskanje"
- Popravljeno: Nepričakovano zaprtje programa po prafiranju zavrnitve v določenih primerih
- Popravljeno: Ko se v skenirnici ali zajemu naredi novo verzijo, se na spremnem listu nastavljeni podatki ne prepišejo
- Popravljeno: Sistem pooblastil: če samo odprem in zaprem pooblastila, javlja, da nisem shranil sprememb
- Popravljeno: Napake pri e-obrazcih
- Popravljeno: Nepričakovano zapiranje programa, kadar po tem, ko vložim dokument iz printerja, preko printerja zajamem dokument
- Popravljeno: Obveznost decimalnega polja se ne upošteva
- Popravljeno: Automation se ne poveže na Oracle bazo
- Popravljeno: Tiskanje novega obrazca ne upošteva velikosti strani
- Popravljeno: Na spremnem listu, na niz znakov (baza podatkov) iskalno okno ne dela za Oracle, kadar ima query WHERE pogoj in / ali ORDER BY
- Popravljeno: Odpiranje dokumenta osebe, ki jo nadmoeščam, preko povezave iz maila ne dela
- Popravljeno: Obveznost podatkov se ne upošteva za interne obrazce
- Popravljeno: E-obrazci: iz sourca za sender in receiver se ne prepiše mail in fax
- Popravljeno: Obveščanje ob klasificiranju - če ni vklopljeno, uporabniki vseeno dobijo obvestilo
- Popravljeno: Pogoj za obrazec se ne nastavi pravilno
- Popravljeno: Minimalna velikost okna za uporabnike s skenirnico
- Popravljeno: Nepričakovano zaprtje programa pri hitrem iskanju v skenirnici v določenih primerih
- Popravljeno: Nepričakovano zaprtje programa ob odpiranju priponke zavrnitve
- Popravljeno: Na internih dokumentih, ki še niso podpisani, se ne da spreminjati zadeve
- Popravljeno: Če ne viewerju na dokumentu iz skripte spremeniš pošiljatelja ali prejmenika se to ne vidi
- Popravljeno: Ko v skenirnici, zajemu ali spreminjanju podatkov odstranim polje se ne proži signal za spremembo podatka
- Popravki za JSON dialog & ScriptWorker

[37 zadev]EBA - 2.14.4 (Izdana 12.4.2012)
==============================
- Prilagojeno dodeljevanje dostopa
- Nove skriptne funkcije za vstavljanje dokumentov v zadevo
(na dokumentu: "bool putThisDocIntoCase( const QString & p_qsCaseDocId );", "bool removeThisDocFromCase();", "bool putDocIntoThisCase( const QString & p_qsDocId );", "bool removeDocFromThisCase( const QString & p_qsDocId );", "QStringList insertedDocuments();")
- Popravljeno: V primeru, da uporabnik nima pravice pisanja v EBA\bin wsdlInvoker.invoke zapre program
- Popravljeno: Custom obvestila o zaklepu se ne shranijo
- Popravljeno: Vlaganje dokumenta v zadevo
- Popravljeno: Pri klasificiranju arhiviranega dokumenta, se klasifikacijska številka ne zapiše v seznam
- Popravljeno: Predloge na večstranskih dokumentih
- Popravljeno: Na MS SQL uporabnik s posebnimi znaki v imenu ne vidi map
- Popravljeno: Začetna velikost pisave komentarja in sprememba velikosti
- Popravljeno: COM: dodajanje node ali subnode na klasifikacijo preko COM-a
- Popravljeno: prikaz klavzule
- Popravljeno: Sistem pooblastil: napačno risanje drevesne strukture
- Popravljeno: Skripte: popravek funkcij connectDocuments in disconnectDocuments
- Prilagojeno: Vložišče: seznam / dnevnik naj si zapomne polja glede na dokumenta in smer
- Prilagojeno: V imeniku podjetij je zunanji id možno sedaj urejati tudi za člane EBA
- Prilagojeno: Hrvaški prevod "Uručbeni ured", dodan new line
- Razni popravki na e-obrazcih

[17 zadev]EBA - 2.14.3 (Izdana 3.4.2012)
==============================
- [nova funkcionalnost] e-obrazci: novosti in popravki
- [nova funkcionalnost] Pošiljanje dokumentov preko Emaila: dodati možnost pošiljanja XML-ja v željenem formatu
- [nova funkcionalnost] V pravila na dokumentu dodati akcijo "Zaključi"
- [nova funkcionalnost] Vlaganje dokumenta v zadevo iz odprtega dokumenta
- [nova funkcionalnost] COM: dodatni štiri funkcije za zadeve
- [nova funkcionalnost] Predloga spremni list: dodati možnost da se editira in apply-ja za e-prejete dokumente
- [nova funkcionalnost] Skripte: dodati možnost custom where pogojev
- Dopolnjeni angleški prevodi
- Popravljeno: Skripte: Document objekti se ne brišejo iz spomina
- Popravljeno: Naknadna OCR prepoznava izbriše vpisane podatke
- Popravljeno: Stolpec Naslov v dialogu za posredovanje je včasih preozek
- Popravljeno: Počasno delovanje skenirnice pri delu z dolgimi dokumenti
- Popravljeno: Čas v EBA-i je dve uri zadaj
- Popravljeno: Skenirnica: po skeniranju izhodnih dokumentov se ne izvedejo pravila ob nastanku
- Popravljeno: Tiskanje priponke zavrnitve na privzet tiskalnik
- Popravljeno: COM: dodajanje priponk na dokument preko EBA printerja ne deluje
- Popravljeno: Barkode: izboljšana prepoznava barkod
- Popravljeno: Spremni list: LOV: iskanje z velikim črkami
- Popravljeno: EBA Synchronizer: nastavitev settingov projekta
- Popravljeno: Ko odstranim obvezne podatke skenirnice in zajema se to ne shrani
- Popravljeno: ko ni določen noben tip dokumenta, se na seznamu na levi to ni osvežilo
- Popravljeno: Pri urejanju klasifikacije v administraciji se je program v nekaterih primerih nepričakovano zaprl
- Popravljeno: Skenirnica: na thumbnailih tekst naziva partnerja prekrije barkodo
- Popravljeno: Podloge: brisanje in urejanje
- Popravljeno: Če med več faksimili ne izberem nobenega in podpišem dokument, se na dokument postavi naključni faksimile
- Popravljeno: doc.addAccess() - vedno obvešča uporabnike
- Popravljeno: Podpisna klavzula: v previewu pokaže, na podpisanem dokumentu pa ne
- Popravljeno: Podloge: če nastavim podloge na konkretno podjetje in NE na "Vsa podjetja" ni podlog v zajemu
- Popravljeno: Administracija sistema: okno zmanjšati po višini
- Popravljeno: napačne in manjkajoče ikone
- Popravljeno: Dnevnik prejete in izdane pošte: Ročni vnos: napake
- Popravljeno: Password management: pretek gesla Sistemskem uporabniku
- Popravljeno: Tiskanje iz seznama: če tiskam dokumente iz seznama jih VEDNO tiska Landscape
- Popravljeno: tiskanje dokumentov prek bližnjice CTRL + P
- Popravljeno: e-obrazci: x-Path za postavke v XML-ju
- Popravljeno: application.addressbook.synchronizeEntry ne dela, če gre za update
- Prilagojeno: Dajanje odprtega dokumenta v hrambo s seznama dokumentov - dokument se samodejno shrani, zapre in prestavi v hrambo
- Prilagojeno: Čas za sledi se privzeto jemlje z baznega strežnika
- Prilagojeno: Iskanje: Dostop: ne išče več samo po konkretnem nivoju v shemi, ampak tudi po nadrejenih enotah
- Dodana možnost: "Pošlji v mojo pisarno in odpri" tudi v skenirnici
- Zadeve: razni popravki
- Razni ostali popravki

[42 zadev]EBA - 2.14.2 (Izdana 28.2.2012)
==============================
- [nova funkcionalnost] Oddaljena odjava
- [nova funkcionalnost] Podloge
- [nova funkcionalnost] EBA Synchronizer: Nastavljen update se zapiše tudi v samostojne baze
- [nova funkcionalnost] Nov widget za izbiro uporabnikov iz organizacijske strukture (OrganizationLineEdit)
- [nova funkcionalnost] LOV: dodana možnost / propery za iskanje po vseh poljih
- [nova funkcionalnost] Dnevnik prejete in izdane pošte: Ročni vnos: prikaz spremnega lista
- Popravljeno: Podpisna klavzula: $CERT_VALID_TO spremenljivka izpiše napačno vrednost
- Popravljeno: Naknaden vpis vsebinskih podatkov v katalog lastnega tipa dokumenta
- Popravljeno: Skenirnica: v zavihku podatki; format maska yy/MM/dd ne deluje
- Popravljeno: Pri logični vrednosti na spremnem listu se ne upošteva nastavitev samo za branje
- Popravljeno: Pri izbiri pogoja v pravilu se program nepričakovano zapre
- Popravljeno: Deaktiviranje node v klasifikaciji ne deluje
- Popravljeno: Obveščanje iz pravil: ne izpolni spremenljivk; dodane vsebinske spremenljivke
- Popravljeno: MS SQL napaka pri vklopu filtra za oznake
- Popravljeno: Dodajanje strani v oknu za zajem ne deluje
- Prilagojeno: Brisanje tipa dokumenta - pravice, ki ostajajo uporabnikom se sedaj odstranijo avtomatko ob odstranitvi tipa dokumenta

[16 zadev]EBA - 2.14.1 (Izdana 15.2.2012)
==============================
- [nova funkcionalnost] Brisanje uporabnikov v sinhronizatorju
- [nova funkcionalnost] Dodati možnost hitre izbire enkratnega partnerja
- [nova funkcionalnost] E-fascikel v odvisnih bazah
- [nova funkcionalnost] V skriptah omogočiti dostop do parafov in podpisov na dokumentu
- Novo: v sistemu pooblastil je enote možno z desnim klikom premikati navzgor ali navzdol
- Novo: e-obrazci: background image
- Popravljeno: SQL napake na MS SQL
- Popravljeno: Sql napaka kadar imaš v seznamu vklopljena stolpca "Zunanji status" in "Tok dokumentov"
- Popravljeno: Pošiljanje dokumenta v vložišče dokument pošlje v pisarno uporabnika
- Popravljeno: Sistem pooblastil: Če v zavihku uporabniki dodamo več uporabnikov, ne da bi jih dodelili na delovno mesto, sistem javi napako pri shranjevanju
- Popravljeno: decimalna polja
- Popravljeno: Na podatkih v skenirnici se ne da dodati polja iz spremnega lista
- Popravljeno: Odpiranje integer podatka na spremni list ne dela
- Popravljeno: Pravila skrbništva: v pogojih ni datumskih polji iz vsebine dokumenta
- Popravljeno: Pravila na dokumentu: v skupini kljukica "Pravilo ne konča izvajanja" ne deluje
- Popravljeno: Spremni list: Enkratni zunanji prožilec ne deluje
- Prilagojeno: Pri skeniranju oziroma zajemu dokumenta, v primeru multicompany-ja ne sme nastaviti default subcompany-ja
- Prilagojeno: Prikaz statusa faksimila v sistemu pooblastil

[17 zadev]EBA - 2.14.0 (Izdana 1.2.2012)
===============================
- [nova funkcionalnost] Dodelana administracija uporabnikov
- [nova funkcionalnost] Kreiranje proxy ini datoteke za več baz
- [nova funkcionalnost] Akcija "Vrni" na gumbu za posredovanje
- [nova funkcionalnost] Skenirnica: barvno skeniranje
- [nova funkcionalnost] Izpopolnjen ročni vnos v dnevnik prejete in izdane pošte
- [nova funkcionalnost] Preusmerjanje obvestil ob nadomeščanju
- [nova funkcionalnost] Nadomeščanje: dodatne nastavitve
- [nova funkcionalnost] Poljubna klavzula na podpisu
- [nova funkcionalnost] Klasifikacija: urejanje podmap v uporabniškem vmesniku
- [nova funkcionalnost] Tagging dokumentov
- [nova funkcionalnost] Skenirnica in zajem: odbiranje podatkov iz slike in zapis v polja spremnega lista
- [nova funkcionalnost] Deaktiviranje node v klasifikaciji
- [nova funkcionalnost] Tiskanje dokumentov in zaščita pred poneverbo
- [nova funkcionalnost] Možnost izpisa dodatnega teksta na faksimilu za podpis

- [nova funkcionalnost] Vsi dokumenti z dostopom
- [nova funkcionalnost] Klasificiranje dokumenta v skriptah, tik preden ta pride v EBA-o
- [nova funkcionalnost] Pravila na dokumentu: dodan pogoj za parafiranje
- [nova funkcionalnost] Signal za obveščanje v skripti, ob potrditvi dialoga za posredovanje
- [nova funkcionalnost] Skozi COM spremenjena klasifikacija se takoj odrazi v pogledu klasifikacijskih map
- [nova funkcionalnost] Signal viewerwindow.onQuckSearchResultSelected(docid)
- [nova funkcionalnost] Za obvezna polja v skenirnici (spremni list) podprt multicompany
- [nova funkcionalnost] V skriptah možnost izvedeti uporabnikova delovna mesta in možnost brskanja po organizacijski strukturi
- [nova funkcionalnost] Skrbniška pravila: dodani pogoji in vrednosti pogojev za referenčni datum
- [nova funkcionalnost] Podprte skripte na privzeti vrednosti polja na spremnem listu
- [nova funkcionalnost] Dodana možnost poklicati skenerjev dialog iz skripte
- [nova funkcionalnost] Nova nastavitev na spremnem listu: podatek lahko spremeni le tisti, ki ga je vnesel; in skrbnik
- [nova funkcionalnost] Vnos v dnevnik prejete pošte ob spremembi poslovne enote
- [nova funkcionalnost] V skriptah dodana funkcija za sinhronizacijo imenika
- [nova funkcionalnost] Akcije v sledeh dokumenta - dodane še sledi za izvoz ali ogled v PDF, tiskanje, spremenjen zunanji status
- Novo: Signal, preden se odpre dialog za posredovanje (onBeforeShowSendInternalDialog na explorer-ju in viewervindow-u. Dodan je tudi property sendInternalFilter na obeh objektih kjer nastavimo filter ki bo prikazan ob odprtju dialoga.)
Novo: Vklop / izklop pravil na dokumentih
- Novo: doc.senderEntry in doc.receiverEntry support na spremnem listu v skenirnici
- Novo: Časovno omejena blokada watermarka TEST
- Novo: Omogočeno brisanje podjetja iz sistema pooblastil
- Popravljeno: e-obrazci: na autoedit polju ne delujejo expression-i
- Popravljeno: Multicompany: Dostopi se dodeljujejo kopiranim delovnim mestom z istim nazivom
- Popravljeno: Pri nadgradnji program javi, da se ne more povezati z bazo podatkov
- Popravljeno: Spremni list: drag-n-drop ne dela za combo in tabelo
- Popravljeno: Hitro iskanje v določenih primerih ne upošteva dostopov
- Popravljeno / prilagojeno: Filtri na seznamu
- Popravljeno: Sprememba imena firme se ne odrazi v dialogu za posredovanje
- Popravljeno: viewerwindow.onSystemDataChanged se ne proži iz skenirnice in zajema
- Popravljeno: SQL napake v sistemu pooblastil na MS SQL
- Popravljeno: Število dokumentov ni pravilno ob menjavi obsega prikaza
- Popravljeno: Pravila ob posredovanju ne delajo, če so v skupini
- Popravljeno: Administracija zunanjih statusov
- Popravljeno: Nastavljanje pravila na dokumentu
- Popravljeno: Avtomatsko dodeljevanje dostopa nadrejenim osebam ne deluje
- Popravljeno: Sql napaka pri brisanju izhodnega neposlanega ali internega dokumenta
- Popravljeno: Na pravilih v pogojih na spremnem listu ne upošteva multicompany
- Popravljeno: Zaznamek ob dodeljenem dostopu se ne označi na dokumentu
- Popravljeno: Pri urejanju podatkov uporabnika certifikat včasih ni viden
- Popravljeno: Ko pravilo prestavi dokument v hrambo, se dokument ne zapre
- Popravljeno: Zelo počasno iskanje po mojem dnevniku
- Popravljeno: Spremni list LOV: nedelujoč query - če je pred ali za "where" nova vrstica (oz ni presledka)
- Popravljeno: Ko na e-obrazcu shranim komentar, ta ni viden
- Prilagojeno: Onemogočeno posredovanje z delovnega mesta neprevzetega dokumenta
- Prilagojeno: Če na thumbnail (sličico) v skenirnici na desni strani dvokliknem sliko, jo odpre in sedaj v seznamu označi ter prikaže tisti del seznama
- Prilagojeno: Če obkljukam "Zapomni si geslo za to sejo" dialog za geslo ne skače več na ekran
- Prilagojeno: Program si v oknu za Zajem zapomni nazadnje prikazan zavihek in ga samodejno prikaže ob naslednjem zajemu
- Prilagojeno: Če je bilo neko podjetje član EBA, pa ni več, se v primeru, da ima nek drug EBA član dokumente v povezavi s tem podjetjem ali pa da je na tem vnosu vpisan zunanji id, se vnos v imeniku podjetij pri stranki spremeni iz "Član EBA" v "Ročni vnos", namesto da se izbriše
- Prilagojeno: Nastavitve obveznih polj na zajemu in skenirnici - za vsako smer se prikazujejo samo aktualni tipi dokumentov. Dodana opcija "Vsi tipi".
- Prilagojeno: Izvoz dokumenta v PDF ohrani tudi faksimile
- Prilagojeno: Skrbništvo v klasifikaciji: dodeljevanje dostopov na enak način kot je pri klasičnem skrbništvu
- Skripte: signal za dajanje dokumenta v odpremo in hrambo; onBeforeDocumentToOutbox( doc ), onAfterDocumentToOutbox( doc ), onBeforeDocumentArchived( doc ), onAfterDocumentArchived( doc )
- Skripte: metoda, ki preveri če so na dokumentu na spremnem listu izpolnjena vsa obvezna polja

[66 zadev]EBA - 2.13.4 (Izdana 19.12.2011)
===============================

- [nova funkcionalnost] Možnost upravljanja spremenga lista za predlogo, na živem dokumentu
- Popravljeno: Zrušitev programa ob tiskanju priponke dopisa zavrnitve
- Popravljeno: Spremni list: v database LOV "setValue" ne nastavi teksta in iskanje ne dela, kadar ima prikazno polje v query-ju alias
- Popravljeno: Na MS SQL se enojne navednice v vsebinskih podatkih ne escape-ajo, zato insert v kontekstualne podatke pade
- Popravljeno: Zaklep in odpiranje paketov
- Popravljeno: Opisi na LOV in db combo na spremnem listu se ne shranijo v seznam
- Popravljeno: Ob spreminjanju podatkov dokumenta so v combotu za tip vedno prikazani tudi vhodni tipi
- Popravljeno: Oracle: FTS index za addressbook extern_id se ne zgenerira (sql napaka)
- Popravljeno: Posredovanje paketov v skenirnici ne deluje zaradi neaktivnega gumba [Potrdi]
- Popravljeno: SQL napaka ob prikazu povezanih dokumentov na seznamu, če so vklopljeni stolpci za vsebinske podatke ali podatke spremnega lista
- Popravljeno: Nastavljen vrstni red oddelkov in delovnih mest se v novem sistemu pooblastil ne shrani
- Popravljeno: V skenirnici se program včasih zacikla, ko izberemo dokument
- Popravljeno: Poizvedbe na spremnem listu v database combo in database LOV so v MSSQL še vedno počasni
- Popravljeno: Barve v database LOV v iskanju so neprimerne
- Prilagojeno: Tipka Delete v skenirnici sedaj deluje tudi v novi skenirnici - na slikah, dokumentih, predlogah, klasifikatorjih in paketih
- Prilagojeno: Datum zadnje spremembe dokumenta se sedaj zapiše ob vsakem shranjevanju dokumenta, ne samo ob parafiranju

[16 zadev]EBA - 2.13.3 (Izdana 21.11.2011)
===============================

- Optimizacija hitrosti poizvedb na MS SQL
- Popravljeno: Ko se na živem dokumentu spremeni pošiljatelja, apply-a predlogo (ne sme se)
- Popravljeno: Če se id polja na spremnem listu konča s _txt, ni možno shraniti dokumenta
- Popravljeno: MSSQL: seznami se počasi nalagajo
- Popravljeno: Na spremnem listu se na datumskem polju ne pokaže koledarček
- Popravljeno: MSSQL: nalaganje klasifikatorjev traja zelo dolgo
- Popravljeno: Tekst iz db combota na spremnem listu se ne shrani v tabelo vsebinskih podatkov
- Popravljeno: Obvezna polja se ne naložijo avtomatsko kadar skeniraš z opcijo "Skeniraj kot ..."
- Prilagojeno: Opcije "Uvozi slike iz mape" v meniju Obdelava v skenirnici ni več

[9 zadev]EBA - 2.13.2 (Izdana 10.11.2011)
===============================
- Odstranitev zaključitve
- Popravljeno: MS SQL select double polj vrne napačen rezultat
- Popravljeno: Addressbooktransfer - SAP select pade, če je med polji BUKRS
- Popravki na komentarjih - risanje komentarja, prilagajanje velikosti ob spremembi velikosti okna dokumenta, naslovna vrstica komentarja, tiskanje komentarja
- Popravljeno: Skenirnica in zajem: če spremenim tip dokumenta se ne osveži tekst na levi strani
- Prilagojeno: V iskanju si program zapomni vklopljena iskalna polja za posamezen tip dokumenta takoj ko so vklopljena, ni potrebno klikniti [Išči]

[6 zadev]EBA - 2.13.1 (izdana 2.11.2011)
===============================

- Prilagojeno: za vsak podpt jezik je možno določiti naslov vsebinskega podatka v Administracija > Tipi dokumentov
- Popravljeno: Pri e-izmenjavi imajo v prejemnikovi bazi e-dokumenti doc.source="printer"
- Popravljeno: kadar je na voljo na izbiro več faksimilov, je del okna za izbiro faksimila prevelik
- Popravljeno pravila prejema - če pravilo dobi dokument iz pisarne, ga posreduje naprej tako, da še vedno ostane v vložišču
- Popravljeno: Skripte: metoda setScriptValue ne zapiše vrednosti v definirano bazo
- Skrbništvo: različni popravki na skrbništvu
- Popravljeno: application.importDocumentToInbox da dokument v pripravo
- Popravljeno: Iskanje po delih na PostgreSQL 9
- Prilagojeno: Verzioniranje dokumenta samega s sabo ni mogoče

[9 zadev]
EBA - 2.13.0 (izdana 25.10.2011)
===============================
- [nova funkcionalnost] Modri zaznamek
- [nova funkcionalnost] Automatic update web podpora

- [nova funkcionalnost] Urejanje pravil na dokumentih na odvisnih bazah

- [nova funkcionalnost] V zajemu možnost razsekanja natisnjenega dokumenta s klasifikatorjem
- [nova funkcionalnost] Baza skupnih predlog: pri sinhronizaciji se iz predloge počistitijo shranjeni podatki in spremni list
- [nova funkcionalnost] Pravice uporabnika pri kreiranju odvisne baze - ob kreiranju odvisne baze se pri kreiranju privzetega delovnega mesta uporabijo pravice vrhovnege upravitelja na glavni bazi
- [nova funkcionalnost] DB Lov izboljšave (F9 pokaže dialog; Možnost skriti gumb; možnost iskati po ključu namesto po tekstu)
- [nova funkcionalnost] Skenirnica: precej izboljšana prepoznava predlog
- [nova funkcionalnost] Podpora poljubnih dodatnim parametrom na bazni povezavi - nastavi se jih v Orodja > Nastavitve na posamezni povezavi; v skripti dostopamo: application.connectionValue( key );
- [nova funkcionalnost] Dopolnitve pravil na dokumentu
- [nova funkcionalnost] Možnost določiti bljižnice na tabeli na spremnem listu + ustrezni signal na tabeli
- Popravljeno: Osveževanje licence novega uporabnika
- Prilagojeno: Prikaz klasifikacijskega seznama po prenosu v vložišče je sedaj privzeto izklopljen
- Prilagojeno: Nepotrebna obvestila uporabniku, ki ima dokument v pisarni, pravila pa isti dokument posredujejo naprej, izklopljena
- Popravljeno: Urejeni custom parafi na odvisnih bazah se ne shranijo
- Popravljeno: Nastavitve za sql proxy in http proxy uporabljajo iste ključe
- Synchronizer: prenos klasifikacij - za prenos je možno izbrati posameno klasifikacijo; prenos programsko kreiranih klasifikacij (COM, skripte) je onemogočen; nova funkcionalnost: ponovno kreiranje zbrisanih map klasifikacije
- Popravljeno: Nastavitev za skupno bazo predlog se ne prenese
- Posredovanje na poslovno enoto - ob posredovanju dokumenta na PE se sedaj izvajajo pravila ob prejemu za to PE, dokument se zavede tudi v dnevnik prejete pošte
- Sistemski uporabnik se sedaj privzeto ne šteje v licence
- Popravljeno: Vrsti red poslanih dokumentov v vložišče
- Vzorci podatkov v skenirnici - možnost določiti dovoljene znake; popravljen tooltip; popravljena možnost izbrisa datumskega vzorca
- Prilagojeno: Menija: Obdelava > Uvozi slike iz mape ni več
- Popravljeno: Pravila ob nastanku - akcija v odpremo
- Izbira prejemnika ob posredovanju - okoljska spremenljivka EBA_ORGANIZATION_DIALOG_CHOOSE_SELECTED=true omogoča stari način izbranega uporabnika za posredovanje - za posredovanje dokumenta ni potrebno dodati kljukice pred imenom uporabnika
- Predloge: možnost upravljanja spremenga lista za predlogo
- Popravljeno: "Vzemi iz hrambe"
- Popravljeno: V določenih primerih se je pri vnosu podatkov in klikom v datumsko polje, ki ni imelo veljavne vrednosti program nepričakovano zaprl
- Popravljeno: SQL napaka pri vklopu filtra nad seznamom
- Popravljeno: Address book transfer FTS index
- Uporabnik "Vrhovni Upravitelj" na odvisni bazi sedaj privzeto ni štet med licence
- Popravljeno: Težave pri prepoznavanju predlog pri večstranskih, zelo podobnih dokumentih
- Popravljeno: Števila dokumentov na mapah v vložišču ni
- Popravljeno: Dokument je v vložišče možno poslati brez slike
- Popravljeno: Pri prenosu projektov ni mogoče nastaviti avtorizacij na projektu
- Popravljeno: Spreminjanje podatkov dokumenta: tipi dokumentov niso filtrirani
- Prilagojeno: Spremni list: barvanje ozadja trenutne vrstice na tabeli

[37 zadev]EBA - 2.12.2 (izdana 15.9.2011)
===============================

- [nova funkcionalnost] Sekcije na dokumentu
- Popravljeno: Skenirnica: kadar uporabnik uporablja ločeno bazo za skenirnico, triggerji na spremnem lisut ne delujejo
- Popravljeno: Uporabniki v klasifikaciji v določenih primerih vidijo preveč dokumentov
- Popravljeno: sql error pri posodabljanju baze, kadar ni definirane nobene klasifikacije
- Popravljeno: Pravilo na dokumentu ne deluje ker se vrednost oznake v pravilu ne shrani
- Popravljeno: Nova klasifikacija se ne prenese v novo verzijo dokumenta
- Prilagojeno: Skenirnica: dokument je rdeč dokler nima vseh podakov za poslati v DMS
- Popravljeno: Auto update ne deluje ob višji verziji baze
- Prilagojeno: Sortiranje povezav
- Prilagojeno: Barve in prikaz statusov obdelanih dokumentov v skenirnici
- Popravljeno: Ob posredovanju paketa v izjemnih primerih se program preneha odzivati, paket pa se ne posreduje
- Prilagojeno: Kadar pravilo posreduje, se dokument ni odebeli, sedaj se
- Prilagojeno: Synhronizer sedaj upošteva spremenljivko IniPath iz registra
- Popravljeno: Obvestilo o napačni ločljivosti slike se v zajemu vedno pokaže

[14 zadev]EBA - 2.12.1 (izdana 15.9.2011)
===============================

- Popravljeno: Pri razpoznavanju datumskega polja je le-to ostalo prazno
[1 zadeva]EBA - 2.12.0
===============================
- [nova funkcionalnost] Hitrostne optimizacije
- [nova funkcionalnost] GUI predelava
- [nova funkcionalnost] SQL Proxy
- [nova funkcionalnost] E-Fascikel
- [nova funkcionalnost] Prenovljen sistem naročanja licenc
- [nova funkcionalnost] "Po pooblastilu" - beleženje v sledi
- [nova funkcionalnost] Auto upgrade
- [nova funkcionalnost] Pošiljanje dokumentov preko e-maila
- [nova funkcionalnost] Sinhroniziranje gesel uporabnikov s sinhronizatorjem
- [nova funkcionalnost] OCR pri razrezu besed upošteva določene znake kot prelom besede
- [nova funkcionalnost] SMTP avtentikacija
- [nova funkcionalnost] Skenirnica: baza skupnih predlog
- [nova funkcionalnost] HTML in povezava "Odpri" v obvestilih
- [nova funkcionalnost] Brisanje odvečnih polj spremnih listov
- [nova funkcionalnost] Možnost videti pakete za celo PE za neadministratorje
- [nova funkcionalnost] Datum prejema dokumenta
- [nova funkcionalnost] Možnost nastavitve več spremnih listov v multi-company načinu

- [nova funkcionalnost] Dodajanje vnosa v imenik pri multi company
- [nova funkcionalnost] Ločena baza za skenirnico
- [nova funkcionalnost] Zadeve
- [nova funkcionalnost] Registracija  odvisnih podjetij na agencijo
- [nova funkcionalnost] Nevidnost podjetij, ki so registrirana preko EBASynchronizerja
- [nova funkcionalnost] Centralizirano nastavljanje stolpcev
- [nova funkcionalnost] Dodelana pravila na dokumentih
- [nova funkcionalnost] Podprto spreminjanje polj (id-ja polja) na spremnih listih
- [nova funkcionalnost] V programu scanner.exe dodana možnost vmesnega shranjevanja dokumenta
- [nova funkcionalnost] Zajem: dotiskanje strani na obstoječi dokument
- [nova funkcionalnost] Nova možnost za posredovanje v oknu za zajem

- [nova funkcionalnost] Omogočeno dodajanje dostopov iz skripte: doc.addAccess( lstGroupIds, objNotify );
- [nova funkcionalnost] Sinhronizator privzeto prenese kvalificirane certifikate uporabnikov
- [nova funkcionalnost] Pri "skeniraj kot" ali "uvozi kot" je dodana možnost nastavitve vrednosti polj spremnega lista
- [nova funkcionalnost] Skeniraj / uvozi dokumente kot ... (dokumentom skeniranim / uvoženim na tak način je možno nastaviti enake parametre)

- [nova funkcionalnost] Spremni list: nastavitev za niz znakov - možnost sortirati kot črke ali kot števila
- [nova funkcionalnost] Dodan signal na viewerwindow onDocumentAccepted()
- [nova funkcionalnost] Skripte: signali na viewerwindow in funkcije za poizvedbo kam je klasificiran dokument
- [nova funkcionalnost] Na MS SQL in Oracle bazah je podprto iskanje po celem tekstu (FTS - Full Text Search)
- [nova funkcionalnost] Signali in utility funkcije v skriptah za Pantheon projekt
- [nova funkcionalnost] Podprto je sinhroniziranje in urejanje klasifikacije na odvisnih bazah s pomočjo Sinhronizatorja
- [nova funkcionalnost] V Sinhronizatorju se skrbniška pravila sedaj privzeto prenesejo
- [nova funkcionalnost] V pravilih dodan pogoj: "ko je spremenjena vrednost spremnega lista"
- [nova funkcionalnost] Pri kopiranju delovnega mesta se kopirajo tudi pravila za omejitve skrbništva
- [nova funkcionalnost] V pravilih na dokumentu je pri pogoju "ob akciji" dodana akcija "Odstranjen paraf"
- [nova funkcionalnost] Dodana možnost iz skripte dodati sled na dokumentu
- [nova funkcionalnost] Prenos nastavitev "Zajem podatkov" s Sinhronizatorjem
- [nova funkcionalnost] Podprto tiskanje skeniranega PDF-ja (slike) na EBA Printer
- [nova funkcionalnost] Skripte: dodana funkcijo getData(schemaName)
- [nova funkcionalnost] Podprte Skripte na Samodejniku
- Skripte: management projektov
- Pravice: globalni izklop smeri na tipu dokumenta in pravice
- Tiskanje komentarja na dokumentu - tako kot izgleda komentar
- Popravljeno: Odstrani povezan dokument ne deluje
- Nastavitev "brez presledkov" na polju na predlogi
- Skenirnica: osebna nastavitev: "Ob skeniranju izberi prvi dokument"
- Zadeve v sinhronizatorju

- Dopolnjeni angleški prevodi
- V skenirnici se ob dvokliku na dokument le-ta ne skrči več
- Sinhronizator in SQL Proxy GUI je dodelan tako da ni možno narediti napake
- Popravljeno: Skenirnica in zajem > kopiraj in poveži - povezava z dokumentom iz katerega so bili kopirani podatki se ni kreirala
- Popravljeno: EBA Automation service se ne zažene prek ikone v sistemski vrstici (bilo aktualno samo za Win 7 in sorodne platforme)
- Optimizirano štetje dokumentov v mapah
- Skenirnica: optimizirana hitrost prehajanja med celicami za vpis vsebinskih podatkov dokumenta
- Popravljena SQL napaka v queryArchiveDocuments
- Popravljeno: Nastavitve v starih skriptnih projektih se ne shranijo
- Optimizirano iskanje v searchbaru (vsrtica za hitro iskanje, v skenirnici, zajemu in živem dokumentu)
- Popravljeno: Web service: v .netu ni možno prebrati EBA responsa
- Popravljeno: Watermark 'Uničen' se zgubi - na uničenem dokumentu ni več možno spreminjati podatkov
- Popravljeno: Če arhivski dokument dodelim v skupino (CTRL + G) ne deluje
- Spremni list: pri Combobox-u in LOV-u dodana možnost za iskanje po celem tekstu
- Spremni list: na poljih tipa "Samodejno" je omogočeno kopiranje vrednosti polja
- Spremni list: omogočeno kopiranje teksta read-only poljih
- Popravljeno skrbniško obveščanje: akcija "Obvesti uporabnika pri katerem je dokument" ne deluje
- Popravek sinhronizatorja: Posodobitev tabel za kontekstualne podatke - pri prenosu tipov dokumentov se niso posodobile kontektualne tabele
- Popravljeno: preverjanje gesla pri podpisovanju dokumentov v skenirnici
- Prenovljen backup in restore, ki bolje deluje tudi na zelo velikih bazah
- Addressbook: optimizirano iskanje po FTS v primeru multi company-ja (extern_id)
- Več popravkov pri posredovanju paketov v skenirnici
- Popravljeno: Skenirnica: v datumih še vedno prepozna čudne znake
- Popravljeno: Skripte: signali na spremnih listih v multi-company
- Popravljeno: V skriptah na MultiComboBox classu ni možno nastavljati in izvedeti kateri itemi so pokljukani
- Popravljeno: Skripte: v skenirnici in zajemu je property "supporting" na "document" objektu prazen (null)
- Popravljeno: Skripte: na "document" objektu skripta javi da ni funkcije "saveErrors()"
- Popravljeno: Skenirnica: za uvožen PDF ne apply-ja predlog in klasifikatorjev
- Popravljeno: Klasificiranje nove verzije iz zajema in skenirnice - v polje classification na tabeli eba_documents se ni prenesel zapis o tem kam je bil klasificiran dokument
- Popravljeno: Skenirnica in zajem: menjava smeri dokumenta - klik na "interni" ne ponastavi vrednosti pošiljatelja in prejemnika, ko klikaš na "vhodni" in "izhodni" se pošiljatelj in prejemnik obrneta
- Popravljeno: SQL napaka pri brisanju dokumenta na MS SQL
- Popravljeno: SQL napaka, če v iskalno polje za FTS vpišeš tudi: , (vejico), " (dvojni narekovaj) ali ' (enojni narekovaj)
- Popravljeno: Iskanje: kadar v multicombo izberem relacijo "Ne vsebuje" iskanje ne najde vrednosti null
- Popravljeno: Datum prejema dokumenta v skenirnici se v določenih primerih izgubi
- Popravljeno: Iskanje in iskanje v hrambi v določenh primerih ni vrnilo ustreznih zadetkov
- Popravljeno: Nastavitev za privzet paraf se ne shrani
- Popravljeno: Spreminjanje podatkov dokumenta - predmet se ne shrani
- Popravljeno: ustreznost barv na skeniranih slikah skozi skenogram in samostojni program
- Popravljeno: Pravice ob nadomeščanju se ne prevzamejo
- Popravljeno: Pri odpiranju dokumentov iz obvestila program javi da nimam pravic za odpiranje
- Popravljeno: Nastavitev "Ob posredovanju privzemi dodeljevanje dostopa" se ne upošteva
- Novo: gumb [Potrdi] v dialogu za posredovanje in dodeljevanje dostopa je onemogočen dokler uporabnik pred imenom uporabnika ali v stolpcu "Dostop" ne doda kljukice
- Prilagojeno: Sestavljanje dokumentov skeniranih brez OCR - OCR se ne izvaja na nobeni sliki, tudi če je prva. Izvede se samo prepoznava prvih strani, če je tako nastavljeno v globalnih nastavitvah skenirnice.
- Popravljeno: LOV iskanje na spremnem listu ne dela med tipkanjem, vedno je treba odpreti dialog
- Popravljeno: Prenos vseh nastavitev skenirnice s Sinhronizatorjem
- Prilagojeno: Povečana dolžina polj v baznih tabelah eba_documents in eba_archive na 80 znakov in program ustrezno prilagodi id subcompanyja
- Prilagojeno: Vrstni red prenosa nastavitev s sinhronizatorjem - vedno ko se sinhronizira uporabnike, se privzeto najprej sinhronizirajo tudi tipi dokumentov - zaradi pravic za delo z dokumenti.
- Popravljeno: Uničenega dokumenta se ne vidi v klasifikaciji, kadar je ta klasificiran v več različnih klasifikacij
- Popravljeno: Prenos vrhovnega upravitelja iz glavne baze
- Popravljeno: Balloona (balona) o zaprtem in posredovanem dokumentu se ne vidi
- Popravljeno: Podatki podjetja v sistemu pooblastil se ne pokažejo
- Popravljeno: Ko na PE vpišem email, se ta ne shrani
- Prilagojeno: Zamenjava certifikata vrhovnega upravitelja v prenovljenem sistemu pooblastil
- Popravljeno: Verzioniranje dokumenta na MS SQL ne deluje
- Popravljeno: Automation ne zaključi izvajanja pošlji / prejmi
- Popravljeno: Sinhronizirani partnerji se ne zapišejo v FTS
- Popravljeno: Ko v administraciji baze v sinhronizatorju kliknem na obvezne podatke, se progam nepričakovano zapre
- Popravljeno: Odpiranje priponke zavrnjen račun
- Novo: Prijavno okno ne prikazuje blokiranih uporabnikov, ne prikazuje pretečenih certifikatov in certifikatov, ki niso v uporabi za nobenega uporabnika
- Prilagojeno: Nastavljene privzete vrednosti na spremnem listu se v pravilih na dokumentih ne upoštevajo
- Popravljeno: Thumbnaili slik v paketih se ne vidijo
- Popravljeno: Zelo počasno odpiranje dokumenta v nekaterih primerih
- Prilagojeno: Datum pošiljanja se ob preklopu smeri dokumenta prepiše v datum prejema
- Popravljeno: Ob napaki samodejnika se detajli napake pošljejo prek emaila
- Novo: Ko na spremnem listu pišem v LOV (niz znakov baza podatkov) in je več zadetkov, se pokaže popup s seznamom zadetkov
- Prilagojeno: Klasifikacija: umaknjeno "Dodaj zadevo" ter v definiranju klasifikacije umaknjeno polje "Vsebina"
- Prilagojeno: Dodeljevanje dostopa skrbnikom - dostop se skrbnikom sedaj takoj doda vsem, ko je dokument zaveden v sistem, to pa je razvidno tudi v zavihku "Dostop" na odprtem dokumentu
- Prilagojeno: Ko uporabnik vidi dokument preko nadomeščanja, je prikazan kot odebeljen / neodebeljen glede na tistega, ki ga nadomešča
- Popravljeno: Komentarji: Program je včasih tudi v primerih, ko to ni držalo, trdil, da se komentarji na dokumentu prekrivajo ali da ne prikazujejo vsega teksta
- Prilagojeno: Pri uvozu prek EBA Printerja, uvozu PDF ali HTML dokumentov je prikazan postopek poteka (progress bar)
- Popravljeno: Po pošiljanju dokumentov v vložišče program v določenih primerih javi da ni datuma pošiljanja, čeprav je
- Popravljeno: Če je uporabnik prijavljen na drugem računalniku in se ne more prijaviti, za tem obvestilom pokaže še obvestilo da je geslo napačno
- Popravljeno: Omejeno skrbništvo uporabniku javi sql napako
- Popravljeno: Dokument ne gre v hrambo - sql napaka
- Prilagojeno: Velike in male črke v imenih polj v bazi - program polja za kontekslutalne podatke v bazi vedno kreira z malimi črkami
- Popravljeno: Faksimile se postavi na sliko tudi če ni bil izbran
- Prilagojeno: Oblika datuma, kadar je datum neveljaven - primer: 86.12.8011 -> 06.12.2011
- Popravljeno: Pri spreminjanju podatkov dokumenta program javi da pošiljatelj ni določen
- Prilagojeno: Uvažanje barvnih slik na živem dokumentu - barve se sedaj vedno pretvorijo v črno-belo
- Popravljeno: Prikaz omejenega števila dokumentov ne deluje na MS SQL
- Popravljeno: Ko vzamem dokument iz hrambe, se zgubi podatek o verzijah
- Popravljeno: Za prejet nov master katalog se naredi nova arhivska kontekstualna tabela
- Popravljeno: EBA se v izjemnih primerih preneha odzivati ko uporabnik spremeni pošiljatelja na živem dokumentu
- Prilagojeno: Nastavljanje obveznih podatkov v zajemu in skenirnici - podprto tudi nastavljanje obveznih polj spremnega lista
- Popravljeno: Iskanje: pri kriterijskem iskanju po poljih spremnega lista ni več možno iskanje po šifrantih
- Popravljeno: Pri prehodu na nov sistem pooblastil se zgubijo faksimili
- Popravljeno: Iskanje po imeniku na MS SQL je počasno
- Popravljeno: Pri sinhronizaciji uporabnikov se Sinhronizator v določenih primerih nepričakovano zapre
- Popravljeno: Program se v določenih primerih nepričakovano zapre, ko uporabnik na spremni list vpiše vrednost in navigira na naslednji dokument
- Popravljeno: Če uporabnik posodobi bazo in takoj za tem nekaj pošlje na EBA Printer se program nepričakovano zapre
- Popravljeno: Podpisovanje dokumentov prve generacije obrazcev
- Popravljeno: V skenirnici ali zajemu uporabnik zamenja smer in se combo za tip dokumenta ne osveži
- Popravljeno: Ko je zadnji paraf odstranjen, je na seznamu dokumentov še vedno naveden odstranjen paraf
- Popravljeno: Prenos povezav verzioniranega dokumenta
- Popravljeno: Osveževanje odstranjenih povezav
- Popravljeno: V skenirnici na signalu onDocumentCompleted dokument še nima naloženega spremnega lista, ki je določeno za konkretno podpodjetje
- Skripte: dodatna funkcija za pretvorbo dokumenta v PDF
- Viewerwindow: default izgled po namestitvi - vklopljen zavihek podatki, odstranjen widget, ki se prikazuje pod thumbnail-i
- Popravljeno: Cacheiranje tipov dokumentov v iskanju
- Popravljeno: Ko vzamem dokument iz hrambe, sledi ostanejo tudi v hrambi, kar vpliva na iskanje po moji pisarni
- Popravljeno: Ko vzamem dokument iz hrambe, se sledi, ki nimajo detajla, ne prenesejo iz hrambe
- Popravljeno: Sistem pooblastil - spreminjanje na faksimilih
- Popravljeno: Klasifikacija: vsi v klasifikaciji vidijo vse
- Popravljeno: Klasifikacije za klasificiranje dokumenta ne morem izbrati
- Prilagojeno: Gumb za paraf je v hrambi onemogočen
- Prilagojeno: Pravila na dokumentih se v hrambi ne izvajajo
- Popravljeno: SQL napaka v iskanju
- Popravljeno: Iskanje ne deluje kadar je prikazan vsebinski podatek tipa dokumenta
- Popravljeno: Shranjevanje oznak ne deluje
- Popravljeno: Preklic nadomeščanja ne deluje
- Popravljeno: Dialogi ob odpiranju dokumenta se pokažejo pod dokumentom
- Popravljeno: Prevzem dokumenta z delovnega mesta ne deluje vedno
- Prilagojeno: Na viewerwindow-u naj bo menu Skenirnica viden le kadar spreminjamo podatke dokumenta
- Popravljeno: Ko pravilo posreduje dokument iz nadomeščanja tistemu dokumenta ne odvzame
- Prilagojeno: Ko pravilo posreduje samemu sebi, naj ne bo opozorila
- Popravljeno: Ko odpiram dokument ki se malo dlje časa odpira , ga ne odpre spredaj
- Prilagojeno: Ko imam izbrano sliko dokumenta je izbran cel dokument
- Prilagojeno: Doskeniranje novih dokumentov
- Popravljeno: Ko v skenirnici izberem dokument se program v določenih primerih nepričakovano zapre
- Popravljeno: Nov login: na nekaterih računalnikih vtipkam pin in pritisnem enter in se pin pobriše
- Prilagojeno: Pri urejanju pravil - vrednost spremnega lista ni scrollerja in je okno večje kot ekran
- Prilagojeno: Program privzeto ne sprašuje za prerazporejanje komentarjev
- Popravljeno: Večstranski dokumenti ne prikazujejo vseh slik
- Popravljeno: Sporočilo "Manjka datum prejema" se včasih prikaže tudi kadar to ne drži
- Novo: Možnost definirati spremne liste za posamezna podjetja v multi company načinu
- Popravljeno: Nepričakovano zaprtje Sinhronizatorja kadar glavna baza ni dostopna
- Popravljeno: V skenirnici izbrisana slika dokumenta je vseeno vidna na živem dokumentu
- Novo: Možnost izklopiti grayscale skeniranje z okoljsko spremenljivko (EBA_SCAN_MODE=BW)
- Dodan iskalni pogoj za podjetje v multi company načinu
- Popravljeno: Brisanje slik dokumenta v skenirnici včasih ne deluje
- Popravljeno: Dokumenta ni mogoče prestaviti v hrambo
- Prilagojeno: Nastavitve za prepoznavo črtne kode prestavljene v svoj razdelek
- Prilagojeno: GUI za faksimile dodelan tako, da je en faksimile možno dodeliti več osebam hkrati
- Popravljeno: Na dokumentu v EBA-i ne dela doc.clearError
- Popravljeno: Ko na EBA Printer tiskam dopis zavrnitve se program nepričakovano zapre
- Popravljeno: EBA se med OCR v določenih primerih nepričakovano zapre
- Popravljeno: PDF: ogled in izvoz PDF na disk - ne vsebuje vseh faksimilov
- Popravljeno: EBA se v določenih primerih nepričakovano zapre ob prijavi v program
- Popravljeno: Če capture.onDocumentValueChanged kliče doc.setContentValue se polja podvojijo
- Popravljeno: Scanner.exe se včasih nepričakovano zapre
- Popravljeno: Ročne vpisanega partnerja v imenik podjetij iskanje ne najde
- Prilagojeno: Skenirnica linkana v program tako, da ni več plugin
- Skripte: archiveDocument (ob arhiviranju dokumenta naredi refresh explorerja, ob arhiviranje dokumenta zapre dokument, če je odprt)
- Skripte: sendInternal zapre okno če dokument kje odprt
[198 zadev]Za dnevnik sprememb starejših verzij kliknite TUKAJ.