Hitri vodiči za uporabnike

Hitri vodiči za upravitelje

Teme pomoči

Integracije

Splošna navodila za uporabo sistema EBA
Splošna navodila

Tu najdete splošne informacije o programu, pojmovnik, razlaga komponent programa, kje se kaj nahaja... 1. Predstavitev agencije EBA
 2. Kaj potrebujem za začetek e-poslovanja?
 3. Sistemske zahteve
 4. Pridobitev kvalificiranega digitalnega potrdila
 5. Uporabljeni standardi v sistemu EBA
 6. Naročanje obrazcevPredstavitev agencije EBA

EBA, agencija za elektronsko poslovanje, d.o.o., Ljubljana, je zasebno podjetje, ki nudi infrastrukturo za hitro, varno, enostavno in cenovno ugodno izmenjavo poslovnih dokumentov med gospodarskimi subjekti s pomočjo elektronskega poslovanja in hranjenja dokumentov v elektronski obliki.

EBA zagotavlja poslovanje z elektronskimi dokumenti, ki so veljavni v pravnem prometu, torej pred sodišči in drugimi državnimi organi ter institucijami in v medsebojnem poslovanju, tako da dodatno dokazovanje s papirnimi dokumenti ni potrebno - elektronski dokument je izvirnik.

Podjetje EBA deluje kot agencija, tako da je začetni prag za vstop v elektronsko poslovanje minimalen - vsi gospodarski subjekti ne glede na velikost lahko izmenjujejo elektronske dokumente, kdor pa želi dokumente v elektronski obliki samo sprejemati, nima nobenih stroškov s programsko opremo in poslovanjem agencije. Tako kot pri klasičnem poslovanju s papirnimi dokumenti in pošto je edini strošek pošiljanje dokumenta - ki pa je mnogo hitrejše in cenejše kot v klasični obliki.

Poslovni model agencije EBA temelji na tehnoloških rešitvah, ki ustrezajo zahtevam Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu, kriterijem Davčnega urada Republike Slovenije, priporočilom Gospodarske zbornice Slovenije in standarda E-Slog.
Kaj potrebujem za pričetek e-poslovanja?

 • Elektronsko potrdilo (certifikat);
  Za poslovanje v sistemu EBA potrebujete elektronsko potrdilo ene izmed akreditiranih agencij za izdajanje kvalificiranih elektronskih potrdil v Sloveniji. Trenutno so to SIGEN-CA, Pošta(r)CA, Halcom CA ali AC NLB. Če še nimate elektronskega potrdila (certifikata), zaprosite zanj čim prej. Upoštevati morate, da lahko postopek overjanja in izdajanja potrdila traja več tednov in da vsak uporabnik programa EBA potrebuje svoje potrdilo, ki nadomešča njegov podpis.
 • Članstvo v agenciji EBA;
  Podjetja se lahko v EBA včlanijo aktivno ali pasivno.
  Pasivno članstvo omogoča varno prejemanje poslovnih dokumentov v elektronski obliki. Takšno članstvo je namenjeno predvsem poslovnim partnerjem aktivnih uporabnikov agencije EBA, ki na takšen način lahko brez stroškov sprejemajo elektronske dokumente. To je prvi korak na poti do elektronskega poslovanja, kajti pasivni član lahko kadarkoli preide na aktivno članstvo.
  Aktivno članstvo je plačljivo in podjetjem omogoča uporabo vseh funkcij programske opreme in agencije (prejem, pošiljanje in hrambo poslovne dokumentacije). Letna članarina je objavljena na spletni strani agencije EBA http://www.eba.si (cenik).
  Podjetja dobijo pri agenciji EBA svoj elektronski predal, preko katerega izvajajo varne transakcije pošiljanja in prejemanja dokumentov. Zagotovljena je telefonska podpora in oddaljena pomoč uporabnikom, ki so upravičeni tudi do vseh nadgradenj programske opreme za elektronsko poslovanje.
 • Programski paket EBA;
  Programsko opremo lahko naložite s spletne strani agencije za elektronsko poslovanje (http://www.eba.si) ali pokličete na službo za podporo uporabnikom (telefon: 0590 988 90) in naroči programsko opremo na CD-ju.
  Če gre za namestitev v večjem podjetju, je priporočljiva večuporabniška namestitev programa EBA. Posvetujte se z agencijo EBA, saj za takšno namestitev potrebujete lastni strežnik, zato mora namestitev opraviti predstavnik naše agencije.
Sistemske zahteve

Glej stran sistemske zahteve.Pridobitev kvalificiranega digitalnega potrdila


Agencija EBA in sistem EBA vam omogočata uporabo elektronskih potrdil in šifrirne tehnologije v vlogi elektronskega podpisa. Elektronski podpis je prav tako veljaven kot klasišen podpis, zato morate varovati svoje elektronsko potrdilo enako, kakor bi varovali žig podjetja in žig s podpisom zastopnika podjetja.

Elektronska potrdila imajo tudi svoje varnostne mehanizme, ki preprečujejo zlorabe. Priporočamo, da si preberete navodila za varno ravnanje z elektronskimi potrdili na straneh državnega overitelja SiGEN CA (Center vlade za informatiko): http://www.sigen-ca.si/varnoravnanje.htm

Elektronski podpis je sestavljen iz dveh komponent: elektronskega potrdila in odtisa dokumenta. Postopek podpisovanja je naslednji: dokumentu se doda elektronsko potrdilo podpisnika, ki vsebuje tudi njegov javni šifrirni ključ. S podpisnikovim šifrirnim ključem se izračuna odtis (hash) dokumenta s potrdilom, ki se ga vpiše kot podpis. Zdaj je mogoče iz dokumenta prebrati podatke o podpisniku v njegovem elektronskem potrdilu in s pomočjo njegovega javnega ključa preveriti odtis združenega dokumenta in potrdila. Odtis se bo ujemal le, če je takšno, nespremenjeno obliko dokumenta podpisal prav podpisnik.

Postopek elektronskega podpisa je način overjanja dokumenta, ki je odvisen od predpostavke, da ima dostop do svojega zasebnega ključa samo podpisnik. Če druga oseba pridobi dostop do vašega zasebnega ključa, morate v skladu z navodili overitelja, ki vam je ključ izdal, nemudoma začeti postopek za preklic elektronskega potrdila.

Upoštevajte, da veljajo podpisi dokumentov, ki so bili izdelani, ko je bilo elektronsko potrdilo veljavno - s preklicem potrdila ne moremo preklicati že podpisanih dokumentov.

Opozorilo: Zasebni ključ, s katerim se izdela elektronski podpis, je del vašega elektronskega potrdila, zato morate elektronsko potrdilo strogo varovati. Priporočamo uporabo elektronskih potrdil v z načinom hrambe v sistemu EBA ali na pametnih karticah v kombinaciji s fizičnim varovanjem.

Sistem EBA uporablja elektronski podpis dokumenta in ovojnice. Elektronsko je podpisana celotna vsebina dokumenta, zapisanega v obliki XML, v podpisu pa je shranjena kopija elektronskega potrdila in javnega ključa. Vsako elektronsko potrdilo vsebuje tudi naslov, kjer je mogoče prevzeti potrdilo urada za izdajanje elektronskih potrdil in seznam preklicev potrdil, tako da vsak podpisan dokument v sistemu EBA vsebuje vse podatke, ki jih potrebujete za overjanje podpisnika in preverjanje, da je dokument avtentičen in nespremenjen.

Sistem EBA ne podpisuje samo dokumentov, ampak podpisuje tudi elektronske ovojnice. To pomeni, da takrat, ko določen dokument pošljete nekemu naslovniku, s svojim elektronskim potrdilom podpišete podatke o pošiljatelju, naslovniku, času pošiljanja in dokumentu, ki so del elektronske ovojnice. Tako so vsi podatki o poslovanju z dokumentom zaščiteni in pravno veljavni.

Opozorilo: Ko shranjujete elektronsko potrdilo v operacijskem sistemu MS Windows, morate nujno izbrati opcijo Visoka varnost (High security), ker sicer operacijski sistem MS Windows shrambe ne zaščiti s šifriranjem in uporabniškim geslom in je tako vaš ključ dostopen vsakomur, ki ima dostop do računalnika. Ključ tudi označite za izvoz, saj sicer kasneje ne boste mogli narediti varnostne kopije ali prenesti ključa na drug osebni računalnik.

Uporabljeni standardi v sistemu EBA


V programski opremi so uporabljeni naslednji standardi:

 • BLOWFISH; algoritem za simetrično šifriranje s 128 bitnim ključem.
 • e-SLOG; standard GZS za izmenjavo računov, naročilnic, dobavnic in povratnic.
 • PKCS7; format zapisa elektronsko podpisanega dokumenta.
 • SNTP; protokol za sinhronizacijo časa.
 • SOAP; protokol za klice oddaljenih procedur (RPC).
 • SSL; šifrirni protokol za varen prenos podatkov v medmrežju.
 • XML; jezik za opisovanje strukturiranih dokumentov.
 • ZLIB; stiskanje podatkov.


Naročanje obrazcev


Z aktivnim članstvom vsak član dobi brezplačno pravico do uporabe splošnih obrazcev za naročilo, potrditev naročila, dobavnico in račun. Splošni obrazci so izdelani na osnovi splošnih predlog.

Če potrebujete zahtevnejše, prilagojene obrazce, jih morate naročiti pri Agenciji EBA. Strokovnjaki bodo po vašem naročilu izdelali specialno prilagojene in grafično oblikovane elektronske obrazce. Postopek je podoben, kot če bi naročili lastne obrazce v tiskarni, vendar bo strošek enkraten, saj elektronskih obrazcev nikoli ne zmanjka.

Ker sistem EBA podpira poljubne tipe dokumentov, lahko z naročilom obrazca za nov tip dokumenta v sistem vključite tip, ki ga potrebujete. To ne predstavlja nobenih dodatnih stroškov, samo stroške izdelave obrazca. Strokovnjaki Agencije EBA vam bodo radi pomagali pri oblikovanju in definiranju novega tipa, da bo poslovanje čim bolj smiselno in neposredno za vse.

Naročite lahko tudi obrazce, ki jih bodo objavili in uporabljali vaši poslovni partnerji. (Tako se lahko na primer dogovorite, da bodo vaši poslovni partnerji za poslovanje z vami uporabljali vaše naročilnice.)LAST_UPDATED2