Hitri vodiči za uporabnike

Hitri vodiči za upravitelje

Teme pomoči

Integracije

Razlaga izrazov s sitemu EBA
Pojmovnik - razlaga terminov / izrazov

 

 

Opis


Slovarček / razlaga izrazov uporabljenih v sistemu EBA, po abecednem vrstnem redu.
Za iskanje po tej strani uporabite tipki "ctrl + f".

 • aktivno članstvo:
  tip članstva podjetja v agenciji EBA, ki omogoča prejemanje in pošiljanje dokumentov
 • asimetrično šifriranje:
  šifriranje z uporabo dveh ključev, ki sta v medsebojni matematični povezavi, vendar iz enega ni mogoče pridobiti drugega, podatke šifriramo z javnim ključem, dešifiriamo pa jih z zasebnim ključem
 • baza podatkov:
  organizirana hramba podatkov, v sistemu EBA se z bazi podatkov hranijo vsi elektronski dokumenti
 • CA:
  (Certificate agency) organizacija, ki izdaja digitalna potrdila
 • časovno žigosanje:
  postopek pri katerem nam tretja stran podpiše podatke skupaj s časovno znamko, kdaj se je postopek uspešno izvedel
 • databind:
  namenjeno integratorjem sistema EBA v poslovne informacijske sisteme, databind je povezava med poljem na obrazcu in elementom v XML dokumentu
 • delovno mesto:
  delovno mesto v sistemu EBA določa pooblastila s katerimi dokumenti se sme na tem delovnem mestu rokovati ter katera opravila nad temi dokumenti se smejo opravljati
 • digitalni podpis:
  kriptografska metoda za zaščito podatkov ter iskazovanje istovetnosti podpisnika teh podatkov
 • digitalno potrdilo:
  elektronska osebna iskaznica, ki vsebuje podatke lastnika ter javni in zasebni ključ s katerim lahko izvajamo digitalno podpisovanje podatkov
 • EBA:
  v dokumentaciji nastopa kot sinonim za agencijo ter programsko opremo (Electronic Business Agency)
 • EBA Printer:
  Program podjetja EBA, s katerim uvažamo dokumente iz poljubnih programov, v vložišče sistema EBA. Deluje podobno kot tiskanje, ker simulira tiskalnik.
 • ERP (Enterprise Resource Planing):
  Slovensko - poslovni informacijski sistem. EBA podpira integracijo s takimi sistemi.
 • e-fascikel:
  medij na katerem je shranjena baza dokumentov za željeno časovno obdobje ter programom za pregled teh dokumentov (CD)
 • elektronska kuverta:
  analogno pisemski kuverti, v sistemu EBA elektronska kuverta nosi podatke o prejemniku in naslovniku pošiljke ter vsebuje elektronske dokumente
 • hramba certfikatov:
  hramba kjer so shranjeni certfikati, na operacijskem sistemu Winblows obstaja hramba certifikatov kjer lahko hranimo certifikate, prav tako ima sistem EBA svojo hrambo certifikatov, ki pa je namenjena hrambi certifikatov, ki se uporabljajo samo za delo s programsko opremo EBA
 • izhodni dokument:
  dokument, ki nastane v naši organizaciji in je namenjen poslovnim partnerjem
 • javni ključ:
  del ključa namenjenega za šifriranje ali za preverjanje digitalnega podpisa
 • kvalificirano digitalno potrdilo:
  tehnološko identično digitalnemu potrdilu, vendar priznano s strani državnih inštitucij in zakona kot potrdilo s katerim lahko podpisujemo dokumente in dosežemo njihovo pravno veljavo
 • likvidacijska štampiljka:
  namenjena likvidaciji dokumenta, vanjo lahko zapišemo vse podatke, ki jih na prejetem dokumentu ni, jih pa potrebujemo za likvidacijo
 • mapa v skupni rabi:
  mapa namenjena sočasnemu dostopu in pregledu dokumentov, lahko vsebuje vhodna in izhodna pravila obnašanja
 • menijska vrstica:
  Programska vrstica v programu EBA. Omogoča izvajanje določenih funkcij na dokumentih ter upravljanje raznih nastavitev.
 • navaden uporabnik:
  kategorija uporabnika, ki ima omogočen dostop samo do poslovnih funkcij pisarna, iskanje, arhiv in predloge
 • obrazec:
  obrazec določa vizualni izgled dokumenta v sistemu EBA
 • paraf:
  notranji podpis, namenjen postopkom znotraj podjetja, lahko izveden tudi z nekvalificiranim digitalnim potrdilom
 • pasivno članstvo:
  tip članstva podjetja v agenciji EBA, ki omogoča samo prejemanje dokumentov in je brez letne naročnine
 • podpisni list:
  podpisni list prikazuje časovno zaporedje podpisov in parafov na dokumentu znotraj sistema EBA
 • politika arhiviranja:
  način arhiviranja dokumentov v sistemu EBA, definira dogodek ob katerem se bo nek dokument arhiviral
 • ponudnik storitev:
  v sistemu EBA je ponudnik storitev podjetje, ki predpiše način, dokumente in obrazce za izmenjavo dokumentov
 • pooblastila:
  seznam opravil, ki dovoljen določenemu pooblaščencu ali delovnemu mestu
 • poslan dokument:
  dokument, ki smo ga pripravili v našem podjetju, podpisali ter že poslali načemu poslovnemu partnerju
 • pravilo vložišča:
  pravilo vložišča določa komu in ob katerem pogoju bo nek prejet dokument posredovan uporabnku v sistemu EBA
 • predloga:
  delno izpolnjen nepodpisan dokument, ki nam olajša delo pri izdelavi novih dokumentov (kar je shranjeno na predlogi, nam pri izdelavi novega dokumenta ni potrebno vnašati), namenjen za večkratno uporabo
 • prejet dokument:
  dokument, ki ga je naše podjetje prejelo od poslovnega partnerja
 • preverjanje digitalnega podpisa:
  preverjanje istovetnosti podpisanih podatkov, veljavnosti digitalnega potrdila v času podpisa podatkov ter preverjanje ali je bilo digitalno potrdilo v času podpisa preklicano ali ne
 • prva prijava v sistem:
  inicializacija baze podatkov, pooblastila za vrhovnega upravitelja ter sinhronizacija centralnega imenika članov agencije
 • seznam preklicanih certifikatov:
  vsak kvalificiran izdajatelj digitalnih potrdil je zavezan objavi seznama preklicanih certfikatov, v seznamu je zapisana serijska številka preklicanega certifikata ter datum in čas preklica, za seznam preklicanih certifikatov se uporablja tudi kratica CRL (Certificate Revocation List)
 • sistemski uporabnik:
  programski uporabnik, ki v določeni meri v sistemu EBA opravlja opravila, ki jih lahko avtomatiziramo
 • sled dokumenta:
  v sistemu EBA sled dokumenta predstavlja kronološko zapisan dnevnik vseh dogodkov nad dokumentom
 • storitve:
  v sistemu EBA storitve predstavljajo način izmenjave dokumentov, saj predpisujejo dokumente, podatke in obrazce
 • šifriran prenos:
  prenos dokumentov tako, da jih pri pošiljanju šifiramo ter na strani prejema dešifiramo
 • transformacija:
  pretvorba dokumenta iz enega tipa v drug tip dokumenta z avtomatskim prepisom podatkov iz izvornega dokumenta v ponorni dokument
 • upravitelj:
  kategorija uporabnika, ki ima pooblastila nastavljati in spreminjati vse znotraj sistema EBA v podjetju
 • zasebni ključ:
  del kjuča namenjenega za dešifiranje asimetrično šifriranih podatkov ter digitalno podpisovanje
 • varnostna kopija:
  kopija baze podatkov za primere odpovedi sistema, namenjena ponovni rekonstrukciji sistema EBA do trenutka izdelave varnostne kopije
 • vložišče:
  elektronsko vložišče opravlja v elektronskem svetu iste naloge kot vložišče, ki rokuje s papirnimi dokumenti
 • vrhovni upravitelj :
  najvišja kategorija uporabnika, lahko upravlja s celotnim sistemom EBA v podjetju. Od upravitelja se razlikuje v tem, da je vrhovni upravitelj podpisnik vloge za članstvo in je edini, ki lahko spremeni tip članstva podjetja.
LAST_UPDATED2