Hitri vodiči za uporabnike

Hitri vodiči za upravitelje

Teme pomoči

Integracije

Integracije - Uvod


Uvod

Sistem EBA/EBA+ je sistem za izmenjavo pravno veljavnih elektronskih dokumentov ter celovit dokumentni sistem. Visoko dodano vredonst sistemu prinaša integracija z obstoječim poslovnim informacijskim sistemom (ERP) v podjetih. v našem podjetju smo zato, da bi bila integracija našega sistema z ERP sistemu čim lažja zagotovili več možnih načinov integracije, ki so predstavljeni v nadaljevanju.


Arhitektura

Shema EBA


Sistem EBA/EBA+ je zgrajen iz treh osnovnih komponent oziroma modulov. Ti moduli so: EBA Client, EBA Automation ter baza podatkov.


EBA Client

EBA Client je uporabniški program namenjen končnim uporabnikom za delo z e-dokumenti, ter administratorjem za nastavitev pooblastil ter ostalih možnosti. EBA Client z vidika integracije služi kot COM programska knjižnica preko katere lahko dostopamo do najrazličnejših funkcij sistema EBA/EBA+. S pomočjo COM integracije lahko zagotovimo tesnejšo integracijo sistemov.
V večini primerov integracij se COM vmesnik uporablja kot komplementarno z integracijo preko EBA Automation modula predstavljenega spodaj. COM vmesnik se tako uporabi samo za prikaz originalnih e-dokumentov neposredno iz ERP sistema. Medtem, ko se podatki med sistemoma prenašajo preko izmenjalnih datotek ali tabel z uporabo EBA Automation modula.EBA Automation

Vmesnik EBA Automation (v nadaljevanju samodejnik) služi za integracijo sistema EBA/EBA+ z ERP sistemom podjetja. Integracija z uporabo funkcionalnosti samodejnika omogoča prenos podatkov med sistemom EBA/EBA+ in sistemom ERP na dva načina, in sicer preko:

  • izmenjevalnih datotek (formati, primeri in specifikacije so podani v nadaljevanju)
  • izmenjevalnih tabel (specifikacija tabel in način komunikacije je podan v nadaljevanju)

Samodejnik je prav tako namenjen izvajanju določenih rutinskih opreacij, kot so:

  • pošiljanje in prejemanje dokumentov
  • podpisovanje dokumentov
  • posredovanje dokumentov prejemnikom ali podpsnikomBaza podatkov

Sistem EBA/EBA za dokumentno bazo uporablja naslednje RDBMS SQL baze podatkov:

  • PostgreSQL 8.3 ali višja (privzeta baza sistema EBA/EBA+)
  • Oracle 9 ali višja (OCI gonilniki morajo biti verzije 9 ali višje)
  • Microsoft SQL Server 2005 ali novejši


LAST_UPDATED2