Potencialni uporabniki

Kaj nudi agencija EBA


Z vstopom v sistem EBA uporabniki pridobijo možnost izmenjave pravno veljavnih elektronskih dokumentov med poslovnimi subjekti ter fizičnimi osebami. S tem stranke dobijo možnost elektronske podpore vseh poslovnih procesov, kjer v podjetju upravljamo z dokumenti.Kaj EBA je


Kaj EBA ni:

 • ERP sistem;
 • Arhivar;
  Vsi dokumenti se hranijo v vašem podjetju. Planiramo, da bo v bodoče možno znotraj sistema EBA izbrati ponudnika arhiva za hrambo živih dokumentov in / ali samo za hrambo varnostnih kopij. Stranke zelo pogosto mešajo pojma "elektronska hramba" in "arhiv". Naj poudarimo, da dokumentarnega gradiva (kot so računi, dobavnice, naročilnice, dopisi, ...) ni potrebno arhivirati, kot trdijo nekateri viri. Dovolj je samo hranjenje te dokumentacije za zakonsko predpisano obdobje. 
 • Akreditiran subjekt pri Arhivu RS. Akreditacija programske opreme je potrebna samo v primeru, ko se arhivsko gradivo hrani v elektronski obliki, papirne originale pa se uničuje. Če želite EBA uporabljati tudi za trajno in arhivsko gradivo, za to ni nobenih ovir. Kljub temu, da poleg elektronskih dokumentov arhivskega značaja hranite tudi papirne originale, je še vedno lažje poiskati elektronsko kopijo, ko se potrebuje samo neko informacijo z dokumenta.
Storitve EBA se delijo na več programskih licenc. Odvisno od licence za katero se stranka odloči so omogočene različne funkcionalnosti programske rešitve. Licenca EBA DMS omogoča:

 • elektronsko izmenjavo pravno veljavnih, strukturiranih poslovnih dokumentov (npr.: račun, dobavnica, naročilo, potrditev naročila, prevzem, cenik, ...);

 • prejem elektronskih dokumentov od poslovnih subjektov, ki so vključena v sistem EBA;

 • popolno podporo dokumentnemu toku (workflow) prejetih in izdanih dokumentov znotraj sistema EBA;

 • revizijsko varno hrambo elektronskih dokumentov, prejetih in izdanih znotraj sistema EBA.

 • izmenjavo pravno veljavnih, nestrukturiranih poslovnih dokumentov (npr.: dopis, pogodba, ...) s poslovnimi partnerji, ki so vključeni v sistem EBA;

 • izmenjavo pravno veljavnih, nestrukturiranih poslovnih dokumentov s poslovnimi partnerji, ki niso vključeni v sistem EBA, preko elektronske pošte;
 • zajem papirnih dokumentov s skeniranjem, prepoznavo besedila in polj na dokumentih, avtomatsko prepoznavanje dokumentov;

 • zajem elektronskih dokumentov prejetih preko drugih elektronskih kanalov (npr: e-račun od Simobila, Mobitela, Siola preko e-pošte);

 • hrambo in upravljanje z vsemi za podjetje pomembnimi dokumenti (Office dokumenti, slike, načrti, ...) - izdelava poljubnih tipov dokumentov za hranjenje in obdelovanje poljubne dokumentacije v podjetju;

 • EBA printer je del te licence - zajem kateregakoli dokumenta preko virtualnega tiskalnika (dokument je zajet v formatu PDF/A, kar omogoča digitalno podpisovanje dokumenta in pravno veljavno izmenjavo takšnega dokumenta s poslovnim partnerjem);

 • izdelavo tokov dokumentov (workflow).Licenca EBA Accounting DMS omogoča:

 • Vse kar omogoča EBA DMS, za računovodske servise pa so na voljo še dodatna orodja s katerimi lažje upravljajo večje število EBA baz. V pripravi je licenca EBA eXchange, ki bo podprla moderne protokole, kot je AS2, za izmenjavo podatkov in dokumentov direktno (brez posrednikov) s poslovnimi partnerji. LAST_UPDATED2