Auto upgrade


V klientu EBA upravitelji sedaj lahko nastavijo pot do namestitvene datoteke novejše verzije.

Meni Administracija > Upravljanje posodobitev


Na obrazcu se kliknete gumb [...] in izbere datoteko za namestitev. Program sam prepiše pot do datoteke, verzije in mrežne poti: 

Nastavitev datoteke za posodobitev


Nato se klikne gumb [Dodaj], s čimer se na seznamu pokaže nova vrstica. 

Z gumbom [Aktiviraj] se izbrana posodobitev aktivira. 

Nastavljena posodobitev se zapiše v bazo.

Ko uporabnik na delovni postaji odpre EBA klienta, program ponudi posodobitev. Ko uporabnik obvestilo potrdi, se program zapre, posodobi (uporabniku ni treba posredovati, prikaže se potek namestitve) in po posodobitvi ponovno odpre. 

V primerih ko uporabniki na delovnih postajah niso Windows administratorji, je možno pri nastavitvi posodobitve vpisati uporabniško ime in geslo Windows administratorja, lokalnega ali domenskega. V slednjem primeru je potrebno vpisati tudi domeno. Vpisana gesla so v bazi shranjena šifrirano. Če so uporabniki na svojih računalnikih lokalni administratorji, potem ta tri polja lahko pustite prazna.

V primerih ko ima podjetje uporabnike na več lokacijah, katerih omrežja so ločena, se za posodobitev nastavi več namestitvenih datotek (installerjev). Z IP masko se določi nabor računalnikov, za katere se uporabi posamezna namestitvena datoteka.

Argumenti so lahko prazni. 


Za novejša navodila tega poglavja, z novejšimi posnetki zaslonov kliknite TUKAJ


V primeru težav preberite še Dodatne napotke za uporabo EBA avtomatskih posodobitev.


LAST_UPDATED2