Napotki ob izdaji verzije 2.15.0

Na tej strani so opisane opaznejše spremembe v programu za verzijo 2.15.0 in kako se teh sprememb po nadgradnji lotiti.  

 • V sistemu pooblastil je dodana nova pravica: "Priprava". To pravico potrebujejo vsa delovna mesta, na katerih so uporabniki, ki zajemajo dokumente - jih skenirajo ali z uporabo EBA Printerja ali ki uvažajo PDF. Pravica je privzeto izklopljena, zato je ob prehodu na verzijo 2.15.0 ali novejšo potrebno pravico vklopiti ustreznim uporabnikom, da bodo lahko zajemali dokumente. Pravico se vklopi v meniju Administracija > Sistem pooblastil > Shema organizacije, desni klik na delovno mesto > Spremeni pravice na delovnem mestu (več delovnim mestom hkrati se pravice lahko spremeni, da se z desno klikne na oddelek ali PE ali na podjetje > Spremeni pravice na delovnih mestih) in se doda kljukico pri tistih tipih in smereh dokumentov, ki jih uporabniki, ki so na teh delovnih mestih, lahko zajemajo - pripravljajo dokumente: 

  Nova pravica: "Priprava"

   
 • Iz orodnih in menijskih vrstic so bili odstranjeni odvečni in ne več akrualni gumbi ter meniji. Funkcije programa se zaradi tega niso spremenile. Vse akcije, ki so bile prej dostopne npr. prek gumba v orodni vrstici, so še vedno dosegljive prek menija v menijski vrstici ali prek menija ob desnem kliku. Orodne vrstice so se s tem poenotile - povsod so vidni enaki gumbi, menijske vrstice pa so bolj pregledne, saj ne vsebujejo več neaktulanih menijev. 
   
 • Zaradi reorganizacije FTS podatkov v bazi je potrebno ponovno kreirati indeks za iskanje. To se stori na strežniku z uporabo samodejnika. Samodejnik se zažene iz konzole s parametrom "-recreatesearchindex". Ta operacija lahko na velikih bazah traja zelo veliko časa - tudi več 10 ur, zato svetujemo, da se jo požene npr. čez vikend, ko na bazi ni več aktivnih uporabnikov, oz. je manj aktivnih. Primer ukaza v konzoli, če je samodejnik nameščen v C:\Program Files (x86)\EBAAutomation:

  Parameter recreatesearchindex
  Primer ukaza, ki ga lahko tudi kopirate in prilepite v konzolo (ob predpostavki, da je samodejnik nameščen v privzeto lokacijo): 
  "C:\Program Files (x86)\EBAAutomation\bin\ebaautomation4.exe" -recreatesearchindex
   
  OPOMBA: Če uporabljata neprivzeto ini datoteko samodejnika (ebaautomation.ini, ki se nahaja ob ebaautomation4.exe), morate ob zagonu programa s parametrom "-ini" obvezno navesti tudi pot do ini datoteke, v kateri so podatki za povezavo na želeno bazo. Primer: 
  "C:\Program Files (x86)\EBAAutomation\bin\ebaautomation4.exe" -ini "C:\pot\do\datoteke\neki_ebaautomation.ini" -recreatesearchindex

 • Uporabniki z vklopljenim UAC (Windows User Account Control):
  Obveščamo vas, da ta verzija rešuje težave s posodobitvijo pri vklopljenem UAC na Windows 7 in podobnih sistemih, ki so se v nekaterih primerih lahko pojavile. Če je UAC na delovnih postajah vklopljen, bo potrebno tokrat verzijo še ročno posodobiti, avtomatske nadgradnje pa bodo za vse bodoče EBA verzije delovale tako pri izklopljenem kot vklopljenem UAC. 

 • EBA klient za Mac OS X te verzije (2.15.0) bo izdan v prihodnjem (40.) tednu. 


LAST_UPDATED2