O agenciji

Predstavitev podjetja EBA
Predstavitev

 

EBA, agencija za elektronsko poslovanje, d.o.o., Ljubljana, je bila ustanovljena zato, da bi vzpostavila infrastrukturo za hitro, varno, enostavno in cenovno ugodno izmenjavo poslovnih dokumentov med gospodarskimi subjekti.

Hitro, varno, enostavno in cenovno ugodno izmenjavo poslovnih dokumentov omogoča elektronsko poslovanje, ki pa mora ob izmenjavi dokumentov zagotoviti, da bodo tudi v elektronski obliki ohranili veljavnost pred sodišči in drugimi organi, institucijami idr., tako da dodatno dokazovanje s papirnimi dokumenti ne bo potrebno.

Draga rešitev za elektronsko izmenjavo pravnoveljavnih dokumentov bi bila dostopna le nekaterim, in tako bi bila elektronska izmenjava dokumentov neučinkovita. Zato smo se odločili za ustanovitev agencije za elektronsko poslovanje, preko katere lahko vsi gospodarski subjekti elektronsko izmenjujejo dokumente enakovredno, ne glede na svojo velikost.

Da bi zagotovili čim večjo učinkovitost elektronske izmenjave pravnoveljavnih dokumentov med gospodarskimi subjekti, smo razvili poslovni model, v katerem skupaj s strateškimi partnerji in institucijami podpornega okolja zagotavljamo potrebno infrastruktusro za elektronsko poslovanje.

Naša rešitev omogoča integracijo v vse poslovne informacijske sisteme, s čimer poleg elektronske izmenjave pravnoveljavnih dokumentov odpravimo tudi potrebo po prepisovanju poslovnih dokumentov (npr. račun) v poslovne evidence. Poleg elektronske izmenjave dokumentov pa naša rešitev omogoča še skeniranje papirnih dokumentov, avtomatizacijo vložišča in dnevnika prejete ter izdane pošte, podporo delovnim tokom dokumentov, centraliziran nadzor nad dokumenti ter popolno elektronsko hrambo vseh poslovnih dokumentov v podjetju.

Naš poslovni model temelji na tehnoloških rešitvah, ki ustrezajo zahtevam:

  • Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu,

  • Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih,

  • Kriterijem DURS-a,

  • Računovodskim standardom ter

  • aktu Sarbanes-Oxley